Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2020.4.10

Versionsnoteringar

Official
Dou DiZhu
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
Arcade
Available only in Kina

Spela Fight the Landlord med 900 miljoner andra spelare i klassiskt läge, spännande matchningsläge och en mängd andra roliga lägen. Spela med en person som matchar dig online, nå spelets slut med Zhisheng AI eller ha kul med enkla fristående strider. Det finns säkert något du kommer att gilla skarpt.

Happy Mahjong
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
Arcade
Available only in Kina

Ett mahjong-spel som 400 miljoner människor älskar och som inkluderar Bloody River, Battle to the End, Guangdong mahjong, crowd mahjong och andra variationer som är populära över hela Kina! Ett multiplayer-spel i realtid, belöningar i turneringar och lagspel där grupper kan skapas när som helt. Autentiska brickor, kinesisk kultur när du vill och obegränsat spelande!

Shengji
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
Arcade
Available only in Kina

En fräsch visuell upplevelse med skojig bakgrundmusik och miljontals matcher i realtid som du kommer att älska. Utöver de ursprungliga reglerna finns Chaodipi där dina vinster multipliceras kontinuerligt när du spelar Against the House och Anti-Bottom, vilket ger spännande och intressant gameplay. Du kan välja lägen som klassisk, flipped, casual med mera.

Tesla Biograf
Model S
Model 3
Model X
Theater
Available only in Kina

Nu kan du titta på BiliBili and Youku i appen Tesla Biograf. Öppna Tesla Biograf genom att trycka på underhållningsikonen i startprogrammet för applikationer och välja fliken Biograf när bilen är i parkeringsläge.

Luftkvalitetsindex och väder
Model S
Model 3
Model X
Available only in Kina

Information om luftkvalitet och väder visas nu på den övre delen av pekskärmen. Tryck på temperaturen när du vill visa ytterligare lokal väderinformation, bland annat en veckoprognos, risk för regn, luftfuktighet, vind, UV-index och mätningar av luftkvalitet.

Kartförbättringar
Model S
Model 3
Model X
Tesla Maps
Has Baidu Maps
Available only in Kina

Kartorna har förbättrats så att de är mer responsiva och lättare att läsa även när kartan roteras.

QR-kod för Tesla Service
Model S
Model 3
Model X
Available only in Kina

Du kan nu lätt öppna Tesla Service WeChat genom att skanna QR-koden på pekskärmen. Tryck på Reglage > Service > WECHAT MED SERVICE och skanna QR-koden med WeChat.

Extra fordonsinformation
Model S
Model 3
Model X
Available everywhere outside of Kina.

Visa mer information om bilens konfiguration genom att trycka på Reglage > Programvara> Extra fordonsinformation.

Smart Summon (beta)
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Smart Summon
Available only in Förenade Arabemiraten, Kina, Sydkorea

Smart Summon gör så att din bil kan köra fram till dig (med GPS:en i din mobil som måldestination) eller en annan plats du valt, manövrera runt och stanna framför föremål vid behov. Precis som Fjärrparkering är Smart Summon bara avsett att användas på privata parkeringsplatser och gårdsplaner. Du ansvarar fortfarande för bilen och måste hela tiden övervaka den samt omgivningen eftersom den kanske inte kan avkänna alla hinder. Var speciellt försiktig i närheten av människor, cyklar och bilar som rör sig.

Tryck på Fjärrparkering och sedan på Smart Summon-ikonen när du vill öppna funktionen i Tesla-mobilappen. Aktivera Smart Summon genom att hålla KOM TILL MIG-knappen intryckt. Du kan även trycka på målikonen, välja önskad måldestination på kartan och sedan hålla KÖR TILL MÅL-knappen intryckt. Du kan när som helst få bilen att stanna genom att släppa knappen.

Obs! För Smart Summon krävs Teslas mobilapp version 3.10.2 eller senare. Se ägarhandboken för mer information om den här funktionen.

Smart Summon (beta)
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Smart Summon
Available in these countries…
Österrike
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet

Smart Summon gör så att din bil kan köra fram till dig (med GPS:en i din mobil som måldestination) eller en annan plats du valt, manövrera runt och stanna framför föremål vid behov. Precis som Fjärrparkering är Smart Summon bara avsett att användas på privata parkeringsplatser och gårdsplaner. Du ansvarar fortfarande för bilen och måste hela tiden övervaka den samt omgivningen eftersom den kanske inte kan avkänna alla hinder. Var speciellt försiktig i närheten av människor, cyklar och bilar som rör sig.

Tryck på Fjärrparkering och sedan på Smart Summon-ikonen när du vill öppna funktionen i Tesla-mobilappen. Aktivera Smart Summon genom att hålla KOM TILL MIG-knappen intryckt. Du kan även trycka på målikonen, välja önskad måldestination på kartan och sedan hålla KÖR TILL MÅL-knappen intryckt. Du kan när som helst få bilen att stanna genom att släppa knappen.

Funktionerna i Smart Summon kan begränsas på grund av lagkrav i vissa länder. Din mobil måste alltid vara inom sex meter från bilen och bilen kan bara färdas högst 20 meter för varje Summon-åtgärd. Smart Summon inaktiveras när den maximala sträckan nås och bilen måste köras manuellt för att återställa funktionen.

Din mobil måste också vara aktivt ansluten till bilen med Bluetooth när du använder Smart Summon, precis som när du ansluter för att ringa samtal eller strömma media från mobilen. Koppla mobilen genom att trycka på Bluetooth-ikonen i statusfältet överst på pekskärmen.

Obs: För Smart Summon krävs Tesla-mobilappen version 3.10.3 eller senare. Mer information om funktionen finns i ägarhandboken.

Navigering med autopilot (beta)
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Navigate on AutoPilot
Available in these countries…
Australien
Sydkorea
Nya Zeeland
Taiwan
Requires: EAP or FSD

Navigering med autopilot är en intelligent funktion som föreslår filbyten för att hålla dig kvar på rutten och som gör justeringar så att du inte fastnar bakom långsamma bilar eller lastbilar.

Aktivera navigering med autopilot genom att gå till Reglage > Autopilot och först aktivera Autostyrning. För varje rutt där funktionen är tillgänglig har du möjlighet att aktivera eller avaktivera den genom att trycka på knappen NAVIGERING MED AUTOPILOT på navigeringslistan. Du kan även aktivera navigering med autopilot i början av rutter där funktionen är tillgänglig genom att ställa in AKTIVERA I BÖRJAN AV VARJE RESA på JA

Model S & Model X När navigering med autopilot har aktiverats för din rutt kan den aktiveras på motorvägar genom att dra farthållarspaken mot dig två gånger i snabb följd. När funktionen är aktiverad visar en enda blå linje vägbanan framför och bilen hålls i körfältet. Grå linjer kan visas för att indikera kommande filbyten baserat på din rutt eller för att föreslå möjligheter för dig att byta till en snabbare fil. När navigering med autopilot är aktiv dirigeras även bilen mot motorvägskorsningar och -avfarter enligt din destination.

Model 3 När navigering med autopilot har aktiverats för din rutt kan den aktiveras på motorvägar genom att föra växelväljaren helt nedåt två gånger i snabb följd. När funktionen är aktiverad visar en enda blå linje vägbanan framför och bilen hålls i körfältet. Grå linjer kan visas för att indikera kommande filbyten baserat på din rutt eller för att föreslå möjligheter för dig att byta till en snabbare fil. När navigering med autopilot är aktiv dirigeras även bilen mot motorvägskorsningar och -avfarter enligt din destination.

Ställ in hur aggressivt navigeringen med autopilot gör filbyten i syfte att hålla bilen i den inställda hastigheten genom att ändra inställningen HASTIGHETSBASERADE FILBYTEN som finns i Reglage > Autopilot > ANPASSA NAVIGERING MED AUTOPILOT.

Lane Change Confirmation: Off Navigering med autopilot kan göra filbyten utan att föraren måste bekräfta det föreslagna bytet. Stäng av bekräftelse av filbyten genom att gå till Reglage > Autopilot > ANPASSA NAVIGERING MED AUTOPILOT > KRÄV ATT FILBYTEN BEKRÄFTAS och ställ in det på NEJ. När bekräftelse av filbyten är avstängd kan du även välja hur du föredrar att få meddelanden genom att ställa in FILBYTESMEDDELANDE. När bekräftelse är avstängd görs filbyten endast efter att vi har bekräftat att förarens händer är på ratten. Avaktivering av bekräftelse av filbyte befriar inte föraren från ansvaret för att hålla händerna på ratten, alltid vara uppmärksam och noggrant övervaka bilens omgivningar.

Obs! Innan den här funktionen kan aktiveras krävs kamerakalibrering och den senaste versionen av navigeringskartor måste hämtas via Wi-Fi.

Förbättrad körningsvisualisering
Model S
Model 3
Model X
HW 3
MCU 2
Available only in USA

Körningsvisualiseringen kan nu visa fler föremål som stopplysen, stoppskyltar och utvalda vägmarkeringar. Visualiseringarna för stoppskyltar och stopplysen ersätter inte en uppmärksam förare och gör inte att bilen stannar. Om du vill se dessa objekt i körningsvisualiseringen trycker du på Reglage > Autopilot > Fullständig förhandsvisualisering vid självkörning.

Hastigheter i närliggande filer
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Available in these countries…
Förenade Arabemiraten
Österrike
Australien
Belgien
Bulgarien
Kanada
Schweiz
Kina
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Hong Kong
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Jordan
Japan
Sydkorea
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Macao
Mexiko
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet
Taiwan

När bilen rör sig mycket snabbare än fordonen i närliggande filer kommer Autopilot nu att minska hastigheten automatiskt. Detta är praktiskt vid tät trafik eller när många fordon byter fil eller tar en avfart. När bilen detekterar att trafiken i närliggande filer går mycket långsammare kommer filen att markeras med pilar och fordonen i den markeras med grått i visualiseringen. Du kan tillfälligt åsidosätta hastighetsjusteringen genom att trycka på gaspedalen.

Röstkommandon
Model S
Model 3
Model X
Available Worldwide

Röstkommandon har utvecklats för att förstå naturligt språk. I den första versionen har vi fokuserat på kommandon som gör att du inte behöver ta ögonen från vägen så mycket. Några exempel på vad du kan säga inom olika områden:

  • Klimat: ”Ställ in temperaturen på 21”, ”Slå på passagerarens sätesvärmare”
  • Bil: ”Justera höger spegel”, ”Öppna handskfacket”
  • Navigering: ”Kör till jobbet”, ”Hitta supercharging-stationer i närheten”
  • Media: ”Spela Beatles”, ”Sök efter Joe Rogans podcast”
  • Media: ”Spela Beatles”
  • Kommunikation: ”Ring Dan Andersson”, ”Skicka ett textmeddelande till Jan”
  • Övrigt: ”Visa mig den bakre kameran”, ”Öppna autopilotinställningarna”
 

Anonymiserade röstkommandon kommer att samlas in för inlärning och förbättring av systemet för framtida programuppdateringar.

Mobilförbättringar
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
Available Worldwide

Model 3 Du kan nu läsa och svara på textmeddelanden med höger rullningsknapp. När ett nytt meddelande tas emot trycker du på höger rullningsknapp för att få textmeddelandet uppläst och du svarar genom att trycka igen och tala in svaret. Du kan också visa meddelanden när de tas emot i kortavsnittet på pekskärmen.

Model 3 Om du vill se meddelanden som har tagits emot när mobilen är ansluten via Bluetooth trycker du på Startprogram för applikationer > Samtal > Meddelanden. Du kan läsa och svara på ett meddelande genom att trycka på en post i meddelandelistan. Om du vill aktivera funktionen trycker du på Bluetooth-ikonen överst på skärmen och aktiverar Synka meddelanden. När den är aktiverad kan du också välja att en ljudsignal ska spelas upp när ett nytt textmeddelande tas emot genom att aktivera Ljudsignal för nytt meddelande.

Model 3 MCU 2 Om du har favoritkontakter på enheten kan du nu enkelt komma åt dem via fliken Favoriter i telefonappen.

Model 3 Obs: Aviseringar måste vara aktiverade i enhetens Bluetooth-inställningar för att skicka och ta emot textmeddelanden. På grund av begränsat stöd för Bluetooth på enheten kan du inte skicka gruppmeddelanden. Som vanligt kan Bluetooth-funktionen variera beroende på enhetens märke och modell.

Model S & Model X Du kan nu läsa och svara på textmeddelanden med höger rullningshjul. När ett nytt meddelande tas emot kommer det att visas på kombiinstrumentet. Välj LÄS och tryck på höger rullningsknapp när du vill att textmeddelandet ska läsas upp. När det har lästs upp kan du välja SVARA om du vill tala in ett svarsmeddelande.

Model S & Model X Om du vill se meddelanden som har tagits emot när mobilen är ansluten via Bluetooth trycker du på Startprogram för applikationer > Samtal > Meddelanden. Du kan läsa och svara på ett meddelande genom att trycka på en post i meddelandelistan. Om du vill aktivera funktionen trycker du på Bluetooth-ikonen överst på skärmen och aktiverar Synka meddelanden. När den är aktiverad kan du också välja att spela en ljudsignal när ett nytt textmeddelande tas emot genom att aktivera Ljudsignal för nytt meddelande.

Model S & Model X MCU 2 Om du har favoritkontakter på enheten kan du nu enkelt komma åt dem via fliken Favoriter och senaste i mobilappen.

Model S & Model X Obs: Aviseringar måste vara aktiverade i enhetens Bluetooth-inställningar för att skicka och ta emot textmeddelanden. På grund av begränsat stöd för Bluetooth på enheten kan du inte skicka gruppmeddelanden. Som vanligt kan Bluetooth-funktionen variera beroende på enhetens märke och modell.

Camping
Model S
Model 3
Model X
Available Worldwide

Inställningarna för luftflöde, temperatur och innerbelysning kan nu behållas när Alt A/C-läget är aktiverat. Du kan dessutom lyssna på musik och använda eldrivna enheter. Aktivera Alt A/C-läget när bilen är i parkeringsläge genom att trycka på fläktikonen längst ned på pekskärmen och välja Alt A/C för Behåll klimatanläggningen på. Stora batterier rockar fett.

Tesla Biograf
Model S
Model 3
Model X
Theater
Available everywhere outside of Kina.

Du kan nu titta på Twitch i appen Tesla Biograf. Öppna Tesla Biograf genom att trycka på underhållningsikonen i startprogrammet för applikationer och välja fliken Biograf när bilen är i parkeringsläge.

Obs! Premiumanslutning krävs för att strömma videor via mobilnätet. Gå till ditt Tesla-konto online om du vill prenumerera på premiumanslutning.

Stardew Valley
Model S
Model 3
Model X
Arcade
MCU 2
Available Worldwide

Du har ärvt farfars gamla gård i Stardew Valley. Du börjar ditt nya liv utrustad med några ärvda verktyg och några få mynt. Kan du lära dig att leva av marken och förvandla de övervuxna fälten till en blomstrande lantgård?

Backgammon
Model S
Model 3
Model X
Arcade
Available Worldwide

Två spelare, två sidor – den ena ljus, den andra mörk. Spela Backgammon med en medpassagerare eller utmana din Tesla. Flytta pjäserna genom att dra och släppa dem när det är din tur. Du kan spela alla Teslas arkadspel när bilen är i parkeringsläge genom att trycka på Startprogram för applikationer och sedan på Underhållning > Arkad och välja spel i menyn.

Rösttangentbord
Model S
Model 3
Model X
Available Worldwide

Du kan nu skriva text genom att diktera i bilen. Tryck bara på mikrofonikonen på tangentbordet när du vill mata in text via röststyrning.

TRAX v0.1
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
Available Worldwide

Utöver att skapa visuella mästerverk med Tesla Sketchpad kan du nu skapa fantastiska musikstycken med TRAX. Lägg till några instrument, justera tempo och spela in flera spår när du vill skapa originalmusik direkt i bilen. När du är klar sparar du musiken och läser in den för framtida uppspelningar. Tryck på Programstartare > Leklåda > TRAX-ikonen när du vill öppna TRAX.

Adaptiv fjädringsdämpning
Model S
Model X
Raven Drive Unit
Adaptive Air
Available Worldwide

Adaptiv fjädringsdämpning har nu tre anpassade lägen: KOMFORT, AUTO, SPORT. KOMFORT är ett nytt läge som ger mjukare körning och en mer avslappnad körupplevelse. AUTO ersätter STANDARD och är mer lyhört för dynamisk körning. SPORT ger en stadigare, mer kontrollerad körning som ökar förarens engagemang och vägkänsla.

Alla lägen drar nytta av korrigeringar som förbättrar åkkomforten på låga hastigheter och vid olika lastförhållanden (fler passagerare eller mer last). Om du vill justera den adaptiva fjädringsdämpningen trycker du på Reglage > Fjädring.

Spara bilkameraklipp vid tutning
Model S
Model 3
Model X
Dashcam
Available Worldwide

Bilkameran kan nu automatiskt spara klipp varje gång du trycker på signalhornet. Aktivera genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Spara videoklipp vid tutning. Mer information om hur du konfigurerar och använder bilkameran finns i ägarhandboken.

Förarprofiler
Model S
Model 3
Model X
Driver Profiles
Available Worldwide

Fler navigeringsinställningar sparas nu i din förarprofil, t.ex. volymnivåer för röstvägledning vid navigering samt inställningar för trafikvisning.

Nytt språkstöd
Model S
Model 3
Model X
Available in these countries…
Österrike
Australien
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Sydkorea
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet
USA

Du kan nu välja danska som språk. För att uppdatera dina språkinställningar trycker du på Reglage > Visuell och väljer önskat alternativ från listmenyn Språk.

Released on
14 februari, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Phone as Key for Model S / X

Currently the Model X and Model S does not support using your phone as a key (as passive entry). Sometimes it's nice to …

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #002 - How to Adjust the Maximum Height the Trunk Opens

Did you know that you can adjust the height the trunk opens? If you have a Tesla with a powered trunk you can adjust…

Easter Eggs

Tesla Performance Mode

A drop-down menu is added to the "About Your Tesla" menu, which allows one to choose any version of the car that has eve…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Waypoints Navigation

We're finally getting waypoints navigation. This will let us set multiple destinations for a single trip.…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #004 - Charge Port has an Open/Release Button

Behind the charge port door on newer Model X and Model S cars, opposite the hinge, there is a button you might not ha…

Easter Eggs

Tesla: Mario Kart's Rainbow Road / SNL

The on screen animation of your car's environment will change. The computer vision generated road that the car is drivin…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.