Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2020.44.15

Versionsnoteringar

Early Look
Inställd hastighet för autopilot
Model S
Model 3
Model X
Model Y
!autopilot
Autosteer
Available Worldwide

Model S & Model X Du kan nu ändra autopilotens inställda hastighetsoffset genom att ställa in Reglage > Autopilot > Ange hastighetsoffset.

Model S & Model X Ange hastighetsoffset kan konfigureras som ett FAST offsetvärde för alla vägar eller som en PROCENT som varierar beroende på vägens hastighetsgräns.

Model S & Model X När funktionen är aktiverad ställer autopiloten in farthållaren på vägens hastighetsgräns som justeras med angivet offsetvärde eller aktuell körhastighet, beroende på vilket som är högst.

Model 3 & Model Y Du kan nu ändra autopilotens inställda hastighet genom att ställa in Reglage > Autopilot > Ange hastighet på ett av följande alternativ:

Model 3 & Model Y HASTIGHETSGRÄNS ställer in farthållaren på vägens hastighetsgräns som justeras med angivet offsetvärde eller aktuell körhastighet, beroende på vilket som är högst. Ange hastighetsoffset kan konfigureras som en FAST hastighet för alla vägar eller som en PROCENT som varierar beroende på vägens hastighetsgräns.

Model 3 & Model Y AKTUELL HASTIGHET ställer in farthållaren på bilens aktuella hastighet.

Obs: Den gamla offsetinställningen överförs inte till den nya funktionen Ange hastighet.

Förbättringar för Spotify
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available in these countries…
Förenade Arabemiraten
Österrike
Australien
Belgien
Bulgarien
Kanada
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Hong Kong
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Jordan
Japan
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Mexiko
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet
Taiwan
USA

Spotify har uppdaterats för att göra det enklare att hitta och spela innehåll i biblioteket, som nu även inkluderar delade spellistor och poddar. Med kontinuerlig uppspelning kan du spela spellistor utan avbrott mellan spåren. En Spotify-startflik har lagts till som hjälper dig att hitta nytt innehåll som anpassats efter dina preferenser. Spotify synkroniseras också med andra enheter som är inloggade vilket gör det enklare att styra vad som spelas i bilen via Spotify-mobilappen.

 
Förbättrade mediesökningar
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

När du söker efter media ordnas resultaten nu om för enklare visning. Resultat visas baserat på mediekälla med markeringar som gör det lättare för dig att fortsätta använda den aktiva mediekällan.

Sökning med röstigenkänning har också förbättrats.

 
Mediekällor
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Du kan nu visa eller dölja dina föredragna mediekällor i mediespelaren. Gå till mediespelarens inställningar > Källor för att dölja källor som du inte använder. Dolda mediekällor visas inte i sökresultaten.

 
Förbättrat Launch Mode
Model S
Model X
Raven Drive Unit
Performance
Available Worldwide

Förbättrade motorinställningar ökar bilens kraft på höga varvtal, vilket ger bättre acceleration i Launch Mode.

Without Ludicrous Mode Aktivera Insane+-acceleration när du vill starta Launch Mode genom att trycka på Reglage > Körning > Acceleration > Insane+ och följa instruktionerna som visas när du trycker på länken Använda Launch Mode.

Ludicrous Mode Aktivera Ludicrous+-acceleration när du vill starta Launch Mode genom att trycka på Reglage > Körning > Acceleration > Ludicrous+ och följa instruktionerna som visas när du trycker på länken Använda Launch Mode.

 
Språk för röstkommandon
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Du kan nu välja ett språk för röstkommandon som skiljer sig från språket på pekskärmen genom att gå till Reglage > Skärm > Röstigenkänning.

 
Released on
17 november, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Disable Auto-Dimming

A option to adjust and or disable Auto-Dimming side mirrors.…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #002 - How to Adjust the Maximum Height the Trunk Opens

Did you know that you can adjust the height the trunk opens? If you have a Tesla with a powered trunk you can adjust…

Easter Eggs

Tesla Model S Team Photo

The Model S will zoom away and be replaced with a picture of the development team for the vehicle. This easter egg…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Adjust Seats on Screen

Don't get me wrong, it's great to have physical controls for our seats, but adding them to on screen gives some addition…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #001 - How to Quickly Wake Up Your Car in the App

It's downright amazing to control your Tesla from the Tesla app. What's not so amazing is having to wait for the car to…

Easter Eggs

Tesla Model 3 Team Photo and Silhouette

The user interface of Tesla vehicles includes an "About Your Tesla" menu which is accessed by tapping on the Tesla "T" i…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.