Days Until Next Release

8

Estimated days until version 2021.4 is released. Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2020.40.8.13

Versionsnoteringar

Early Look
EAP
Förbättrad hastighetsassistans
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available only in USA

Hastighetsassistans använder nu bilens kameror för att identifiera hastighetsskyltar och förbättra exaktheten för hastighetsdata på både motorvägar och lokala vägar. Justera inställningar för hastighetsgränser som vanligt genom att trycka på Reglage > Autopilot > Hastighetsgräns.

 
Förbättrad hastighetsassistans
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available only in Australien, Kanada, Nya Zeeland

MCU 2 Hastighetsassistans använder nu bilens kameror för att identifiera hastighetsskyltar och förbättra exaktheten för hastighetsdata på lokala vägar. Identifierade hastighetsskyltar visas nu i körningsvisualiseringen och används för ställa in tillhörande hastighetsvarning. Justera inställningar för hastighetsgränser som vanligt genom att trycka på Reglage > Autopilot > Hastighetsgräns.

MCU 1 Hastighetsassistans använder nu bilens kameror för att identifiera hastighetsskyltar och förbättra exaktheten för hastighetsdata på lokala vägar. Justera inställningar för hastighetsgränser som vanligt genom att trycka på Reglage > Autopilot > Hastighetsgräns.

 
Prioriterad Bluetooth-enhet
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

För att undvika att du ansluter till fel mobil i närheten kan du nu ange en prioriterad Bluetooth-enhet. Bilen försöker ansluta till den prioriterade enheten som associeras med den valda profilen innan den ansluter till andra parkopplade mobiler. Ställ in prioriterad enhet genom att trycka på Bluetooth-ikonen överst på pekskärmen, välj önskad mobil och tryck på Prioriterad enhet.

 
Mobilapp – Ventilera rutor
Model S
Available Worldwide

Du kan nu ventilera alla rutor via Tesla mobilappen.

Obs! För den här funktionen krävs Tesla-mobilappen version 3.10.0 eller senare.

 
Handskerums-PIN
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Beskyt værdisagerne i handskerummet med en 4-cifret pinkode. Tryk på betjeningselementer > Sikkerhed > Handskerums-PIN på touchskærmen for at oprette din pinkode.

 
Värmare i laddluckans inlopp
Model 3
Model Y
Chargeport Inlet Heater Supported
Available Worldwide

Bilen kan nu använda värmaren i laddluckans inlopp för att avfrosta insidan av laddluckan. Laddluckans värmare kan aktiveras i kall väderlek genom att förkonditionering aktiveras i mobilappen, den bakre avfrostningsknappen aktiveras på bilens pekskärm eller bilen förkonditioneras med schemalagd avresa.

 
Released on
6 november, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2020.48.35.

New Feature

Activate Interior Camera

Elon Musk has confirmed that the interior camera and mic will start to record when Sentry Mode is activated during a bre…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

8

Estimated days until version 2021.4 is released. Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Easter Eggs

Tesla Monty Python

The Foot of Cupid will immediately drop down the length of the screen, pushing the "About your Tesla" menu out of the wa…

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2020.48.35.

New Feature

Display Both % and Miles Remaining

There are people that like Coke vs Pepsi. Some wash their legs when they shower and some don't. Is the shoe pink or gray…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Easter Eggs

Tesla Rainbow Chargeport Light

The charge port light will cycle through all of the colors of the rainbow. This easter egg works on the Models S, 3,…

Days Until Next Release

8

Estimated days until version 2021.4 is released. Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.