Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2020.36

Versionsnoteringar

Official
Förbättrad körningsvisualisering
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
MCU 2
Available only in Japan

Körningsvisualiseringen kan nu visa fler objekt som stoppljus och utvalda vägmarkeringar. Visualiseringarna för stoppljus ersätter inte en uppmärksam förare och gör inte att bilen stannar. Om du vill se dessa objekt i körningsvisualiseringen trycker du på Reglage > Autopilot > Förhandsvisualisering av fullständig självkörningsförmåga.

Varning för stoppskyltar och stoppljus vid autostyrning
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available only in Australien, Kanada, Nya Zeeland

Bilen kan varna dig i vissa situationer om den upptäcker att du håller på att köra mot stoppskyltar eller stoppljus när autostyrning används. Det här är ingen ersättning för en uppmärksam förare och stoppar inte bilen.

Ljudsignal för grönt ljus
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available Worldwide
Requires: FSD

En signal hörs när trafikljuset du väntar på ändras till grönt. Om du väntar bakom en annan bil kommer signalen att höras när bilen framför kör framåt om inte trafikmedveten farthållare eller autopiloten är aktiv. När Trafikljus- och stoppskyltsassistans är aktiverat hörs en signal när du kan bekräfta att bilen ska köra vid grönt ljus. Aktivera genom att trycka på Reglage > Autopilot > Signal för grönt trafikljus.

Obs: Signalen är bara avsedd som en varning. Föraren ansvarar för att vara uppmärksam på omgivningen och fatta beslut därefter.

Förbättrad hastighetsassistans
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available in these countries…
Österrike
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet
USA

MCU 1 Hastighetsassistans använder nu bilens kameror för att identifiera hastighetsskyltar och förbättra exaktheten för hastighetsdata på lokala vägar.

MCU 2 Hastighetsassistans använder nu bilens kameror för att identifiera hastighetsskyltar och förbättra exaktheten för hastighetsdata på lokala vägar. Identifierade hastighetsskyltar visas nu i körningsvisualiseringen och används för ställa in tillhörande hastighetsvarning.

Justera inställningar för hastighetsgränser som vanligt genom att trycka på Reglage > Autopilot > Hastighetsgräns.

Visa fjädring på instrumentpanelen
Model S
Model X
Adaptive Air
Available Worldwide

Visualiseringen i realtid visar hur fjädringen dynamiskt justerar dämpningen på varje hjul för att hantera olika vägförhållanden. Den kan nu visas på höger eller vänster sida av instrumentpanelen. Håll ned motsvarande rullningsknapp på ratten en kort stund tills de tillgängliga alternativen för instrumentpanelen visas. Rulla rullningsknappen och välj Fjädring.

Förbättrad hastighetsassistans
Model 3
Model Y
TACC
Available Worldwide
Requires: AP, EAP or FSD

Du kan snabbt justera den inställda hastigheten för den trafikmedvetna farthållaren eller autostyrning till den aktuella hastigheten genom att trycka på hastighetsmätaren i gruppen. Du kan fortfarande trycka på hastighetsskylten när du vill justera den inställda hastigheten efter hastighetsgränsen.

Fotgängarvarning
Model S
Model X
Pedestrian Warning
MCU 2
Available only in Kina, Taiwan

Ljudet för fotgängarvarningen har uppdaterats på grund av föreskrifter.

Released on
29 augusti, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.10.1.

New Feature

Enlarge Side Cameras When Backing Up

Similar to like you can enlarge different cameras when in the Dashcam Viewer, it looks like we'll soon be able to enlarg…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #003 - Shortcut to Quickly Navigate to Home Destination

There are many shortcuts and swipes gestures in your Tesla to make common tasks a little more painless and quicker to e…

Easter Eggs

Tesla Backgammon Lost Reference

In the entertainment menu, above the "play game" button for backgammon, there is text that reads "Two players, two sides…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.10.1.

New Feature

Add Go Game

Go is a very popular game. Can we add this to the Tesla arcade?…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #003 - Shortcut to Quickly Navigate to Home Destination

There are many shortcuts and swipes gestures in your Tesla to make common tasks a little more painless and quicker to e…

Easter Eggs

Tesla Performance Mode

A drop-down menu is added to the "About Your Tesla" menu, which allows one to choose any version of the car that has eve…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.