Days Until Next Release

1

Estimated days until version 2021.4 is released. Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2020.36.10

Versionsnoteringar

Official
Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available in these countries…
Österrike
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet
Requires: FSD

Trafikljus- och stoppskyltsassistans är utformad att identifiera trafikljus och stoppskyltar samt att reagera på dem genom att sakta ned och stanna bilen när trafikmedveten farthållare eller autostyrning är inkopplad. Bilen saktar ned för alla trafikljus som identifieras av funktionen, inklusive grönt och blinkande gult ljus samt släckta ljus. När bilen närmar sig en korsning aviserar bilen att den kommer att sakta ned. Sedan saktar den ned och stannar vid den röda linjen som visas i visualiseringen.

Model S & Model X Bekräfta att det är säkert att köra vidare över stopplinjen genom att dra i autopilotspaken en gång eller snabbt trycka på accelerationspedalen. I likhet med andra autopilotfunktioner måste du vara uppmärksam och beredd att ingripa, inkluderat att bromsa eftersom funktionen kanske inte stannar för alla trafikanvisningar. Funktionen tar i början det säkra före det osäkra. Det innebär att bilen kan sakta ned ofta och att den inte försöker svänga i korsningar. Funktionen kommer att fungera på ett naturligare sätt när vi har lärt oss mer via bilparken.

Model 3 & Model Y Bekräfta att det är säkert att köra vidare över stopplinjen genom att trycka ned växelväljaren en gång eller snabbt trycka på accelerationspedalen. I likhet med andra autopilotfunktioner måste du vara uppmärksam och beredd att ingripa, inkluderat att bromsa eftersom funktionen kanske inte stannar för alla trafikanvisningar. Funktionen tar i början det säkra före det osäkra. Det innebär att bilen kan sakta ned ofta och att den inte försöker svänga i korsningar. Funktionen kommer att fungera på ett naturligare sätt när vi har lärt oss mer via bilparken.

Du aktiverar funktionen genom att lägga i parkeringsläget och trycka på Reglage > Autopilot > Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta).

Obs: Innan den här funktionen kan aktiveras kanske kameran måste kalibreras och den senaste versionen av navigeringskartorna måste hämtas via wifi. Mer information om funktionen finns i ägarhandboken.

Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available only in Australien, Nya Zeeland
Requires: FSD

Föraren behöver inte längre bekräfta att bilen ska köra förbi grönt ljus genom att dra i autopilotspaken om det finns ett fordon framför när trafikljus- och stoppskyltsassistans används. Stopplinjen i visualiseringen blir nu grön för att visa att bilen fortsätter genom en korsning.

Fortsätt att vara uppmärksam och var beredd att ingripa, inklusive att bromsa, eftersom funktionen kanske inte stannar för alla trafikanvisningar. Funktionen försöker inte svänga i korsningar, men den kommer att fungera på ett naturligare sätt när vi har lärt oss mer via bilparken.

Navigera med autopilot (beta) – lämna omkörningsfil
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Navigate on AutoPilot
Available in these countries…
Australien
Kanada
Kina
Nya Zeeland
USA
Requires: EAP or FSD

När Navigering med autopilot är aktiverad kan bilen nu stanna kvar i omkörningsfilen. Det är en påminnelse om att du ska hålla dig i ett långsammare körfält när du inte kör om andra fordon. Du kan justera inställningarna för omkörningsfilen genom att trycka på Reglage > Autopilot > ANPASSA NAVIGERING MED AUTOPILOT > LÄMNA OMKÖRNINGSFIL.

Varning för stoppskyltar och stoppljus vid autostyrning
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Light Warning
Available in these countries…
Österrike
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet
Requires: FSD

Bilen kan varna dig i vissa situationer om den upptäcker att du håller på att köra mot stoppskyltar eller stoppljus när autostyrning används. Det här är ingen ersättning för en uppmärksam förare och stoppar inte bilen.

Ljudsignal för grönt ljus
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available Worldwide
Requires: FSD

En signal hörs när trafikljuset du väntar på ändras till grönt. Om du väntar bakom en annan bil kommer signalen att höras när bilen framför kör framåt om inte trafikmedveten farthållare eller autopiloten är aktiv. När Trafikljus- och stoppskyltsassistans är aktiverat hörs en signal när du kan bekräfta att bilen ska köra vid grönt ljus. Aktivera genom att trycka på Reglage > Autopilot > Signal för grönt trafikljus.

Obs: Signalen är bara avsedd som en varning. Föraren ansvarar för att vara uppmärksam på omgivningen och fatta beslut därefter.

Förbättrad körningsvisualisering
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
MCU 2
Available only in Japan

Körningsvisualiseringen kan nu visa fler objekt som stoppljus och utvalda vägmarkeringar. Visualiseringarna för stoppljus ersätter inte en uppmärksam förare och gör inte att bilen stannar. Om du vill se dessa objekt i körningsvisualiseringen trycker du på Reglage > Autopilot > Förhandsvisualisering av fullständig självkörningsförmåga.

Varning för stoppskyltar och stoppljus vid autostyrning
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available only in Australien, Kanada, Nya Zeeland

Bilen kan varna dig i vissa situationer om den upptäcker att du håller på att köra mot stoppskyltar eller stoppljus när autostyrning används. Det här är ingen ersättning för en uppmärksam förare och stoppar inte bilen.

Förbättrad hastighetsassistans
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available in these countries…
Österrike
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet
USA

MCU 1 Hastighetsassistans använder nu bilens kameror för att identifiera hastighetsskyltar och förbättra exaktheten för hastighetsdata på lokala vägar.

MCU 2 Hastighetsassistans använder nu bilens kameror för att identifiera hastighetsskyltar och förbättra exaktheten för hastighetsdata på lokala vägar. Identifierade hastighetsskyltar visas nu i körningsvisualiseringen och används för ställa in tillhörande hastighetsvarning.

Justera inställningar för hastighetsgränser som vanligt genom att trycka på Reglage > Autopilot > Hastighetsgräns.

Visa fjädring på instrumentpanelen
Model S
Model X
Adaptive Air
Available Worldwide

Visualiseringen i realtid visar hur fjädringen dynamiskt justerar dämpningen på varje hjul för att hantera olika vägförhållanden. Den kan nu visas på höger eller vänster sida av instrumentpanelen. Håll ned motsvarande rullningsknapp på ratten en kort stund tills de tillgängliga alternativen för instrumentpanelen visas. Rulla rullningsknappen och välj Fjädring.

Förbättringar av inställd farthållare
Model 3
Model Y
TACC
Available Worldwide
Requires: AP, EAP or FSD

Du kan snabbt justera den inställda hastigheten för den trafikmedvetna farthållaren eller autostyrning till den aktuella hastigheten genom att trycka på hastighetsmätaren i gruppen. Du kan fortfarande trycka på hastighetsskylten när du vill justera den inställda hastigheten efter hastighetsgränsen.

Fotgängarvarning
Model S
Model X
Pedestrian Warning
MCU 2
Available only in Kina, Taiwan

Ljudet för fotgängarvarningen har uppdaterats på grund av föreskrifter.

Released on
10 september, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2020.48.35.7.

New Feature

Activate Interior Camera

Elon Musk has confirmed that the interior camera and mic will start to record when Sentry Mode is activated during a bre…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

1

Estimated days until version 2021.4 is released. Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

How to Quickly Wake Up Your Car in the App

It's downright amazing to control your Tesla from the Tesla app. What's not so amazing is having to wait for the car to…

Easter Eggs

James Bond - Lotus Esprit submarine

In the controls menu, under the suspension tab, the usual image of the Tesla is replaced by the submarine version of the…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2020.48.35.7.

New Feature

Render Teslas on Display

Elon confirmed that we will soon be able to see different Tesla models on the displays instead of the generic gray cars …

Tip of the Day

How to Quickly Wake Up Your Car in the App

It's downright amazing to control your Tesla from the Tesla app. What's not so amazing is having to wait for the car to…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Easter Eggs

Tesla The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

The name of the car is changed to "Life, the Universe, and Everything". In Douglas Adams' science fiction comedy The Hit…

Days Until Next Release

1

Estimated days until version 2021.4 is released. Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.