Days Until Next Release

3

Estimated days until version 2021.4 is released. Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2020.36.3

Versionsnoteringar

Early Look
Förbättrad körningsvisualisering
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
MCU 2
Available only in Japan

Körningsvisualiseringen kan nu visa fler objekt som stoppljus och utvalda vägmarkeringar. Visualiseringarna för stoppljus ersätter inte en uppmärksam förare och gör inte att bilen stannar. Om du vill se dessa objekt i körningsvisualiseringen trycker du på Reglage > Autopilot > Förhandsvisualisering av fullständig självkörningsförmåga.

Varning för stoppskyltar och stoppljus vid autostyrning
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available only in Australien, Kanada, Nya Zeeland

Bilen kan varna dig i vissa situationer om den upptäcker att du håller på att köra mot stoppskyltar eller stoppljus när autostyrning används. Det här är ingen ersättning för en uppmärksam förare och stoppar inte bilen.

Ljudsignal för grönt ljus
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available Worldwide
Requires: FSD

En signal hörs när trafikljuset du väntar på ändras till grönt. Om du väntar bakom en annan bil kommer signalen att höras när bilen framför kör framåt om inte trafikmedveten farthållare eller autopiloten är aktiv. När Trafikljus- och stoppskyltsassistans är aktiverat hörs en signal när du kan bekräfta att bilen ska köra vid grönt ljus. Aktivera genom att trycka på Reglage > Autopilot > Signal för grönt trafikljus.

Obs: Signalen är bara avsedd som en varning. Föraren ansvarar för att vara uppmärksam på omgivningen och fatta beslut därefter.

Förbättrad hastighetsassistans
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available in these countries…
Österrike
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet
USA

MCU 1 Hastighetsassistans använder nu bilens kameror för att identifiera hastighetsskyltar och förbättra exaktheten för hastighetsdata på lokala vägar.

MCU 2 Hastighetsassistans använder nu bilens kameror för att identifiera hastighetsskyltar och förbättra exaktheten för hastighetsdata på lokala vägar. Identifierade hastighetsskyltar visas nu i körningsvisualiseringen och används för ställa in tillhörande hastighetsvarning.

Justera inställningar för hastighetsgränser som vanligt genom att trycka på Reglage > Autopilot > Hastighetsgräns.

Visa fjädring på instrumentpanelen
Model S
Model X
Adaptive Air
Available Worldwide

Visualiseringen i realtid visar hur fjädringen dynamiskt justerar dämpningen på varje hjul för att hantera olika vägförhållanden. Den kan nu visas på höger eller vänster sida av instrumentpanelen. Håll ned motsvarande rullningsknapp på ratten en kort stund tills de tillgängliga alternativen för instrumentpanelen visas. Rulla rullningsknappen och välj Fjädring.

Förbättrad hastighetsassistans
Model 3
Model Y
TACC
Available Worldwide
Requires: AP, EAP or FSD

Du kan snabbt justera den inställda hastigheten för den trafikmedvetna farthållaren eller autostyrning till den aktuella hastigheten genom att trycka på hastighetsmätaren i gruppen. Du kan fortfarande trycka på hastighetsskylten när du vill justera den inställda hastigheten efter hastighetsgränsen.

Fotgängarvarning
Model S
Model X
Pedestrian Warning
MCU 2
Available only in Kina, Taiwan

Ljudet för fotgängarvarningen har uppdaterats på grund av föreskrifter.

Released on
5 september, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2020.48.35.5.

New Feature

Stealth Sentry Mode

An incognito sentry mode if you will, where the perpetrators can be caught on camera without their knowledge.…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

3

Estimated days until version 2021.4 is released. Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Easter Eggs

Tesla Rick and Morty - Sentry Mode Voice Activation

Sentry mode, which was originally depicted on the in vehicle display as HAL 9000 from 2001: A Space Odyssey, and is now …

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2020.48.35.5.

New Feature

Blind spot cameras

Since side cameras are available, when the signal light is turned on, a split screen of the blind spot in the same direc…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Easter Eggs

Tesla Back to the Future

All aspects of this easter egg occur within the mobile app. A pop-up message displays "Time Circuits Off" and "Be sure t…

Days Until Next Release

3

Estimated days until version 2021.4 is released. Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.