Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Versjon 2020.4.1

Utgivelsesnotater

Official
Dou DiZhu
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
Arcade
Available only in Kina

Spill Fight the Landlord med 900 millioner spillere i Classic Mode, spennende Match Mode og en mengde andre morsomme varianter. Spill sammen med spilleren du blir satt sammen med på nett, kom deg gjennom spillet sammen med Zhisheng AI, eller spill alene i ditt eget tempo. Det er helt sikkert ting du kommer til å like.

Happy Mahjong
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
Arcade
Available only in Kina

Et mahjong-spill som 400 millioner mennesker liker å spille, deriblant spillene Bloody River, Battle to the End, Guangdong mahjong, mahjong med mange spillere og andre varianter som er svært populære i Kina! Et sanntids spill for flere spillere, en rekke turneringspremier og lagspill som støtter gruppeformasjoner når som helst. Autentiske fliser, kinesisk kultur og ubegrenset med spill!

Shengji
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
Arcade
Available only in Kina

En spennende visuell opplevelse, munter bakgrunnsmusikk og millioner med kamper i sanntid som du helt sikkert kommer til å like. I tillegg til de vanlige reglene finnes Chaodipi-spill, der du kan fortsette å fordoble gevinsten under prosessen Against the House og Anti-Bottom, nos som betyr mer spenning og flere interessante spill. Du kan velge blant flere varianter, som classic, flipped, casual og fler.

Tesla Kino
Model S
Model 3
Model X
Theater
Available only in Kina

Nå kan du se BiliBili og Youku i Tesla Kino-appen. For å starte Tesla Kino trykker du på Underholdning-ikonet i appstarteren og velger Kino-fanen når bilen står i PARK.

Luftkvalitetsindeks og vær
Model S
Model 3
Model X
Available only in Kina

Informasjon om luftkvalitet og vær finner du nå øverst på berøringsskjermen. Trykk på temperaturen får å se mer lokal værinformasjon, som ukesvarsel, mulighet for regn, luftfuktighet, vind, UV-indeks og målinger av luftkvaliteten.

Forbedringer av kart
Model S
Model 3
Model X
Tesla Maps
Has Baidu Maps
Available only in Kina

Kartene har blitt forbedret og er nå mer responsive og enklere å lese, selv når kartet roterer.

QR-kode for Tesla Service
Model S
Model 3
Model X
Available only in Kina

Du har nå enkel tilgang til Tesla Service WeChat ved å skanne en QR-kode som du finner på berøringsskjermen. Trykk på Kontroller > Service > WECHAT MED SERVICE og skann QR-koden med WeChat.

Mer kjøretøyinformasjon
Model S
Model 3
Model X
Available everywhere outside of Kina.

Du kan se mer informasjon om bilens konfigurering ved å trykke på Kontroller > Programvare > Mer kjøretøysinformasjon.

Smart Summon (Beta)
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Smart Summon
Available only in De forente arabiske emirater, Kina, Sør-Korea

Smart Summon er utviklet for at bilen skal kunne kjøre til deg (ved hjelp av telefonens GPS som måldestinasjon) eller et sted du velger. Den manøvrerer rundt og stopper for gjenstander etter behov. I likhet med Summon er Smart Summon bare ment for bruk på private parkeringsplasser og innkjørsler. Du er fremdeles ansvarlig for bilen og må hele tiden holde øye med den og omgivelsene i siktlinjen, fordi den registrerer kanskje ikke alle hindringer. Vær spesielt forsiktig rundt folk, sykler og biler i rask bevegelse.

Når du skal aktivere funksjonen i Tesla-mobilappen, trykker du på Summon og deretter Smart Summon-ikonet. Når du skal aktivere Smart Summon, trykker du på og holder nede KOM TIL MEG-knappen. Alternativt kan du trykke på målikonet, angi en måldestinasjon ved å justere kartet, og deretter trykke på og holde inne GÅ TIL MÅL-knappen. Du kan stoppe bilen når som helst ved å slippe knappen.

Merk: Smart Summon krever versjon 3.10.2 eller nyere av Tesla-mobilappen. Se i brukerhåndboken for ytterligere informasjon om denne funksjonen.

Smart Summon (Beta)
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Smart Summon
Available in these countries…
Østerrike
Belgia
Bulgaria
Sveits
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spania
Finland
Frankrike
Storbritannia
Gibraltar
Hellas
Kroatia
Ungarn
Irland
Island
Italia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Latvia
Monaco
Nederland
Norge
Polen
Portugal
Romania
Russland
Sverige
Slovenia
Slovakia
Tyrkia

Smart Summon er utviklet for at bilen skal kunne kjøre til deg (ved hjelp av telefonens GPS som måldestinasjon) eller et sted du velger. Den manøvrerer rundt og stopper for gjenstander etter behov. I likhet med Summon er Smart Summon bare ment for bruk på private parkeringsplasser og innkjørsler. Du er fremdeles ansvarlig for bilen og må hele tiden holde øye med den og omgivelsene i siktlinjen, fordi den registrerer kanskje ikke alle hindringer. Vær spesielt forsiktig rundt folk, sykler og biler i rask bevegelse.

Når du skal aktivere funksjonen i Tesla-mobilappen, trykker du på Summon og deretter Smart Summon-ikonet. Når du skal aktivere Smart Summon, trykker du på og holder nede KOM TIL MEG-knappen. Alternativt kan du trykke på målikonet, angi en måldestinasjon ved å justere kartet, og deretter trykke på og holde inne GÅ TIL MÅL-knappen. Du kan stoppe bilen når som helst ved å slippe knappen.

Smart Summon har begrenset funksjonalitet i enkelte land på grunn av lokale forskrifter. Telefonen må være innenfor en radius på seks meter fra bilen til enhver tid, og bilen vil bare kjøre opptil 20 meter for hver anvendelse av Summon-funksjonen. Hvis maksimal kjørelengde er nådd, blir Smart Summon utilgjengelig, og kjøretøyet må kjøres manuelt for å tilbakestille funksjonen.

Telefonen din må kobles aktivt til bilen via Bluetooth for å bruke Smart Summon – på samme måte som man kobler til for å foreta telefonsamtaler eller strømme media fra telefonen. Når du skal pare telefonen, trykker du på Bluetooth-ikonet på statuslinjen øverst på berøringsskjermen.

Merk: Smart Summon krever versjon 3.10.3 eller nyere av Tesla-mobilappen. Se i brukerhåndboken for ytterligere informasjon om denne funksjonen.

Naviger på Autopilot (Beta)
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Navigate on AutoPilot
Available in these countries…
Australia
Sør-Korea
New Zealand
Taiwan
Requires: EAP or FSD

Naviger på Autopilot gir intelligente forslag til filskifter for å holde deg på ruten, og foretar justeringer slik at du ikke blir sittende fast bak saktegående biler eller lastebiler.

Aktiver Naviger på Autopilot ved å gå til Kontroller > Autopilot og aktivere Autostyring først. For hver rute der funksjonen er tilgjengelig, har du muligheten til å aktivere eller deaktivere den ved å trykke på knappen NAVIGER PÅ AUTOPILOT i Navigasjons anvisningsliste. Du kan også aktivere Naviger på Autopilot ved starten av hver rute der funksjonen er tilgjengelig, ved å stille inn AKTIVER VED START AV HVER TUR til JA

Model S & Model X Når Naviger på Autopilot er aktivert for din rute, kan den aktiveres på motorveier ved å trekke cruisekontrollhendelen mot deg to ganger raskt etter hverandre. Når den er aktivert, vil en enkel, blå linje angi banen forover og holde bilen i filen. Grå linjer kan vises for å angi kommende filskifter basert på ruten, eller for å foreslå muligheter for å bytte til en raskere fil. Når Naviger på Autopilot er aktiv, vil den også føre bilen mot motorveikryss og -avkjørsler, basert på destinasjonen.

Model 3 Når Naviger på Autopilot er aktivert for din rute, kan den aktiveres på motorveier ved å flytte girspaken helt ned to ganger raskt etter hverandre. Når den er aktivert, vil en enkel, blå linje angi banen forover og holde bilen i filen. Grå linjer kan vises for å angi kommende filskifter basert på ruten, eller for å foreslå muligheter for å bytte til en raskere fil. Når Naviger på Autopilot er aktiv, vil den også føre bilen mot motorveikryss og -avkjørsler, basert på destinasjonen.

Du kan justere hvor aggressivt Naviger på Autopilot skal utføre filskiftene for å holde bilen ved innstilt hastighet, ved å endre innstillingen HASTIGHETSBASERTE FILSKIFTER. Denne finner du i Kontroller > Autopilot > TILPASS NAVIGER PÅ AUTOPILOT.

Lane Change Confirmation: Off Naviger på Autopilot kan foreta filskifter uten å kreve at føreren bekrefter det foreslåtte filskiftet. Hvis du vil slå av bekreftelser for filskifte, går du til Kontroller > Autopilot > TILPASS NAVIGER PÅ AUTOPILOT > KREV BEKREFTELSE FOR FILSKIFTE, og velg NEI. Når bekreftelse på filskifte er slått av, kan du nå justere hvordan du ønsker å bli varslet ved å justere VARSEL VED FILSKIFTE. Når bekreftelse er slått av, vil filskifter bare utføres når vi har bekreftet at førerens hender er på rattet. Deaktivering av filbekreftelse gjør ikke at føreren kan fraskrive seg ansvaret for å holde hendene på rattet, være oppmerksom til enhver tid og følge nøye med på bilens omgivelser.

Merk: Før denne funksjonen kan aktiveres, må kameraet kalibreres, og nyeste versjon av kart for Navigasjon må lastes ned via Wi-Fi.

Forbedringer på kjørevisning
Model S
Model 3
Model X
HW 3
MCU 2
Available only in USA

Kjørevisningen viser nå flere elementer, deriblant røst lys, stoppskilt og enkelte veiskilt. Visningen av stoppskilt og rødt lys er ingen erstatning for en årvåken sjåfør, og funksjonen vil ikke stoppe bilen. For å kunne se disse elementene i kjørevisningen, trykk på Kontroller > Autopilot > Forhåndsvisning av fullstendig selvkjøring.

Hastighet i nabofil
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Available in these countries…
De forente arabiske emirater
Østerrike
Australia
Belgia
Bulgaria
Canada
Sveits
Kina
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spania
Finland
Frankrike
Storbritannia
Gibraltar
Hellas
Hong Kong
Kroatia
Ungarn
Irland
Island
Italia
Jordan
Japan
Sør-Korea
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Latvia
Monaco
Macao
Mexico
Nederland
Norge
New Zealand
Polen
Portugal
Romania
Russland
Sverige
Slovenia
Slovakia
Tyrkia
Taiwan

Når du kjører raskere enn kjøretøy i nabofilene, vil Autopilot-funksjonen automatisk redusere farten din. Dette er en nyttig funksjon når det er mye trafikk eller mange kjøretøy som skal flette sammen i en ny fil, eller som skal svinge av på en avkjøringsrampe. Når kjøretøyet ditt oppdager at hastigheten i nabofilen er lavere, blir filen framhevet med piler og kjøretøyene framhevet i grått i kjørevisualiseringen. Denne hastighetstilpasningen kan oppheves midlertidig ved å trykke inn gasspedalen.

Talekommandoer
Model S
Model 3
Model X
Available Worldwide

Talekommandoer er konfigurert på nytt for å kunne forstå dagligtale. I denne førsteversjonen har vi fokusert på kommandoer som reduserer antall trykk på berøringsskjermen, slik at du kan holde øynene på veien. Her er noen områder og eksempler på hva du kan si:

  • Klima: «Sett temperatuern til 20», «Slå på setevarmer i passasjersetet»
  • Kjøretøy: «Juster høyre sidespeil», «Åpne hanskerommet»
  • Navigasjon: «Da kjører vi til jobb», «Hvor er nærmeste superladerstasjon»
  • Media: «Spill Beatles», «Søk etter podkasten til Joe Rogan»
  • Media: Play the Beatles
  • Kommunikasjon: «Ring David Lewis», «send en tekstmelding til Evan»
  • Annet: «Vis meg kameraet bak», «Åpne Autopilot-innstillinger»
 

Anonymiserte talekommandoer blir brukt til ytterligere opptrening og forbedring av systemet i kommende programvareoppdateringer.

Forbedringer på telefonfunksjonen
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
Available Worldwide

Model 3 Nå kan du lese og svare på tekstmeldiner ved å bruke rulleknappen til høyre. Når du mottar en ny melding, kan du trykke på rulleknappen til høyre for å få meldingen lest opp. Trykker du en gang til kan du snakke inn svaret ditt. Du vil også kunne se meldingene via Kort-seksjonen på berøringsskjermen når de tikker inn.

Model 3 For å se meldinger mottatt mens telefonen er tilkoblet via Bluetooth, trykk på Applikasjonsstarteren > Ring > Meldinger. Du kan lese og svare på meldinger ved å trykke på en oppføring i meldingslisten. For å aktivere funksjonen trykker du på Bluetooth-ikonet øverst på skjermen og aktiverer «Synkroniser meldinger». Når den er aktivert, kan du velge å aktivere «Lag lyd ved ny melding»-funksjonen, slik at du blir varslet når du mottar en ny tekstmelding.

Model 3 MCU 2 I tillegg har du enkel tilgang til favorittkontaktene dine på telefonen gjennom Favoritter-fanen i appen på telefonen.

Model 3 Merk: Varsler må aktiveres på enheten i Bluetooth-innstillingene for å kunne sende og motta tekstmeldinger. På grunn av begrenset Bluetooth-støtte på enheten din kan du ikke sende gruppemeldinger. Bluetooth kan oppføre seg ulikt avhengig av hvilken enhetstype som brukes.

Model S & Model X Nå kan du lese og svare på tekstmeldiner ved å bruke rulleknappen. Når du mottar en ny melding, vil den vises på dashbordet. Trykk på READ (Les) og trykk på rulleknappen til høyre for å få meldingen lest opp. Når den er opplest, trykk på REPLY (Svar) for å snakke inn svaret ditt.

Model S & Model X For å se meldinger mottatt mens telefonen er tilkoblet via Bluetooth, trykk på Applikasjonsstarteren > Ring > Meldinger. Du kan lese og svare på meldinger ved å trykke på en oppføring i meldingslisten. For å aktivere funksjonen trykker du på Bluetooth-ikonet øverst på skjermen og aktiverer «Synkroniser meldinger». Når den er aktivert, kan du velge å aktivere «Lag lyd ved ny melding»-funksjonen, slik at du blir varslet når du mottar en ny tekstmelding.

Model S & Model X MCU 2 I tillegg har du enkel tilgang til favorittkontaktene dine på telefonen gjennom Favoritter og Nylige i appen på telefonen.

Model S & Model X Merk: Varsler må aktiveres på enheten i Bluetooth-innstillingene for å kunne sende og motta tekstmeldinger. På grunn av begrenset Bluetooth-støtte på enheten din kan du ikke sende gruppemeldinger. Bluetooth kan oppføre seg ulikt avhengig av hvilken enhetstype som brukes.

Camp-modus
Model S
Model 3
Model X
Available Worldwide

Når Camp-modus er aktivert kan bilen ordne luftgjennomstrømning, temperatur, innvendig lys, avspilling av musikk og gi strøm til enheter. For å aktivere Camp-modus trykker du på ikonet nederst på berøringsskjermen og velger CAMP for La klimaanlegget stå på-funksjonen når bilen står i PARK. Store batterier er best.

Tesla Kino
Model S
Model 3
Model X
Theater
Available everywhere outside of Kina.

Nå kan du se Twitch i Tesla Kino-appen. For å starte Tesla Kino trykker du på Underholdning-ikonet i appstarteren og velger Kino-fanen når bilen står i PARK.

Merk: For å strømme videoer via telefonen må du ha Premium Connectivity. Gå til Tesla-kontoen din på nettet for å abonnere Premium Connectivity.

Stardew Valley
Model S
Model 3
Model X
Arcade
MCU 2
Available Worldwide

Du har arvet bestefars gårdsbruk i Stardew Valley. Utstyrt med arvede verktøy og noen få mynter setter du i gang med ditt nye liv. Klarer du å leve av gården og gjøre disse gjengrodde åkrene til et blomstrende hjem?

Backgammon
Model S
Model 3
Model X
Arcade
Available Worldwide

To spillere, to sider – én er lys, én er mørk. Spill Backgammon mot en passasjer, eller utfordre Tesla. Flytt ved å dra og slippe brikkene når det er din tur. Som med alle Tesla Arkade-spill kan du spille når bilen står i PARK, ved å trykke på programstarteren, og deretter trykker du på Underholdning > Arkade og velger hvilket spill du vil spille i menyen.

Taletastatur
Model S
Model 3
Model X
Available Worldwide

Du kan nå diktere for å lese inn tekst i bilen. Du trykker bare på mikrofonikonet på tastaturet for å lese inn tekst.

TRAX v0.1
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
Available Worldwide

I tillegg til å lage visuelle mesterverk med Tesla Sketchpad kan du nå lage lydkunst med TRAX. Alt du trenger å gjøre er å legge til instrumenter, tilpasse tempoet og ta opp flere spor for å lage musikk i bilen. Når du er ferdig, LAGRE musikken og velg LAST OPP for å kunne spille den av senere. For å åpne TRAX trykker du på Applikasjonsstarter > Leketøy > TRAX-ikonet.

Adaptiv fjæringsdemping
Model S
Model X
Raven Drive Unit
Adaptive Air
Available Worldwide

Adaptiv fjæringsdemping har nå tre tilpassede modi: KOMFORT, AUTO, SPORT. KOMFORT er en ny modus som sørger for en behagelig og mer avslappende kjøreopplevelse. AUTO erstatter STANDARD og er mer følsom for dynamisk kjøring. SPORT fortsetter med strammere, mer kontrollerte kjøreegenskaper som øker førerens tilknytning til og følelse av veibanen.

Alle moduser har forbedrede kjøreegenskaper ved lav hastighet og ved forskjellig last (flere passasjerer og bagasje). For å justere Adaptiv fjæringsdemping trykker du på Kontroller > Fjæring.

Lagre klipp ved tuting
Model S
Model 3
Model X
Dashcam
Available Worldwide

Dashbordkameraet kan lagre klipp automatisk når du tuter med bilhornet. Du aktiverer ved å trykke på Kontroller > Sikkerhet > Lagre klipp ved tuting. Gå til brukerhåndboken for å finne ut mer om hvordan du konfigurerer og bruker dashbordkameraet.

Førerprofiler
Model S
Model 3
Model X
Driver Profiles
Available Worldwide

Flere navigasjonsinnstillinger er lagret til førerprofilen, deriblant volumnivåer for navigasjonsintruksjoner og innstillinger for trafikkvisning.

Ny språkstøtte
Model S
Model 3
Model X
Available in these countries…
Østerrike
Australia
Belgia
Bulgaria
Sveits
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spania
Finland
Frankrike
Storbritannia
Gibraltar
Hellas
Kroatia
Ungarn
Irland
Island
Italia
Sør-Korea
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Latvia
Monaco
Nederland
Norge
New Zealand
Polen
Portugal
Romania
Russland
Sverige
Slovenia
Slovakia
Tyrkia
USA

Du har nå mulighet til å velge dansk. For å oppdatere språkinnstillingen trykker du Kontroller > Visning og velger det ønskede alternativet fra nedtrekksmenyen Språk.

Released on
27 januar, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Disable Auto-Dimming

A option to adjust and or disable Auto-Dimming side mirrors.…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #003 - Shortcut to Quickly Navigate to Home Destination

There are many shortcuts and swipes gestures in your Tesla to make common tasks a little more painless and quicker to e…

Easter Eggs

Tesla Rick and Morty - Sentry Mode Voice Activation

Sentry mode, which was originally depicted on the in vehicle display as HAL 9000 from 2001: A Space Odyssey, and is now …

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Do Not Fold Mirrors In Freezing Temps

On Twitter Tristan tweeted "@elonmusk Add a setting for people in the winter climates, do not use the walk away automati…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #001 - How to Quickly Wake Up Your Car in the App

It's downright amazing to control your Tesla from the Tesla app. What's not so amazing is having to wait for the car to…

Easter Eggs

Tesla Backgammon Lost Reference

In the entertainment menu, above the "play game" button for backgammon, there is text that reads "Two players, two sides…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.