Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Versjon 2020.44.15

Utgivelsesnotater

Early Look
Angi fart for Autopilot
Model S
Model 3
Model X
Model Y
!autopilot
Autosteer
Available Worldwide

Model S & Model X Du kan nå endre angitt fartsgrense for Autopilot ved å gå til Kontroller > Autopilot > Angi fartsgrense.

Model S & Model X Du kan konfigurere angitt fartsgrense til en FAST hastighet for alle veier eller til en PROSENT, som vil endre hastigheten basert på veiens fartsgrense.

Model S & Model X Når denne er aktivert, bruker Autopilot veiens fartsgrense som Cruise-hastighet. Hastigheten justeres etter angott fartsgrense eller nåværende kjørehastighet, avhengig av hvilken som er høyest.

Model 3 & Model Y Du kan nå justere angitt Autopilot-hastighet ved å gå til Kontroller > Autopilot > Angi fart og endre til ett av følgende alternativer:

Model 3 & Model Y FARTSGRENSE bruker veiens fartsgrense til å angi Cruise-hastigheten. Hastigheten vil justeres etter angitt fartsgrense eller din nåværende hastighet, avhengig av hvilken som er høyest. Du kan konfigurere angitt fartsgrense til en FAST hastighet for alle veier eller til en PROSENT, som vil endre hastigheten basert på veiens fartsgrense.

Model 3 & Model Y NÅVÆRENDE FART angir Cruise-hastigheten til nåværende kjørehastighet.

Merk: Tidligere angitt fartsgrense overføres ikke til den nye funksjonen for angivelse av hastighet.

Spotify-forbedringer
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available in these countries…
De forente arabiske emirater
Østerrike
Australia
Belgia
Bulgaria
Canada
Sveits
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spania
Finland
Frankrike
Storbritannia
Gibraltar
Hellas
Hong Kong
Kroatia
Ungarn
Irland
Island
Italia
Jordan
Japan
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Latvia
Monaco
Mexico
Nederland
Norge
New Zealand
Polen
Portugal
Romania
Russland
Sverige
Slovenia
Slovakia
Tyrkia
Taiwan
USA

Spotify er oppdatert for å gjøre det enklere å finne og spille av innhold fra biblioteket ditt, som nå også inkluderer «Collaborative Playlist» og podcaster. Du kan nå velge «gapless playback» for avspilling uten pause mellom sporene. Det er lagt til en startsidefane for Spotify, slik at du lettere kan oppdage nytt innhold som er basert på lyttehistorikken din. Spotify synkroniseres også med andre enheter som er logget på, slik at det blir enklere å kontrollere hva som spilles av i bilen, fra Spotify-mobilappen.

 
Forbedringer i mediesøk
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Resultatene fra mediesøk er ordnet på en ny og mer oversiktlig måte. Resultatene vises også basert på mediekilden og fremhever og gjør det enklere å beholde kilden du bruker aktivt.

Søk med stemmegjenkjenning er også forbedret.

 
Mediekilder
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Du kan nå vise eller skjule foretrukne mediekilder i Media Player. Gå til Media Player-innstillinger > Kilder for å skjule kildene du ikke bruker. Mediesøkeresultatene vil utelate alle skjulte mediekilder.

 
Forbedringer i Launch-modus
Model S
Model X
Raven Drive Unit
Performance
Available Worldwide

Forbedrede motorkontroller i Launch-modus gir bilen økt høyhastighetsytelse og akselerasjon.

Without Ludicrous Mode For å starte Launch-modus må du først aktivere Insane+ ved å trykke på Kontroller > Kjøring > Akselerasjon > Insane+ og deretter følge instruksjonene som vises når du trykker på lenken «Slik bruker du Launch-modus».

Ludicrous Mode For å starte Launch-modus må du først aktivere Ludicrous+ ved å trykke på Kontroller > Kjøring > Akselerasjon > Ludicrous+ og deretter følge instruksjonene som vises når du trykker på lenken «Slik bruker du Launch-modus».

 
Språk for talekommandoer
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Du kan nå velge et annet språk for talekommandoer enn det som brukes på berøringsskjermen, ved å gå til Kontroller > Skjerm > Stemmegjenkjenning.

 
Released on
17 november, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Phone as Key for Model S / X

Currently the Model X and Model S does not support using your phone as a key (as passive entry). Sometimes it's nice to …

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #002 - How to Adjust the Maximum Height the Trunk Opens

Did you know that you can adjust the height the trunk opens? If you have a Tesla with a powered trunk you can adjust…

Easter Eggs

Tesla The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

The name of the car is changed to "Life, the Universe, and Everything". In Douglas Adams' science fiction comedy The Hit…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Additional Language Support

One of Tesla's brilliant moves was moving to a mostly touch interface and getting rid of countless physical switches an…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #004 - Charge Port has an Open/Release Button

Behind the charge port door on newer Model X and Model S cars, opposite the hinge, there is a button you might not ha…

Easter Eggs

Tesla: Mario Kart's Rainbow Road / SNL

The on screen animation of your car's environment will change. The computer vision generated road that the car is drivin…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.