Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Version 2019.40.2

Versionsnoteringar

Official
Supercharger-förbättringar
Model 3
Standard Range
Available Worldwide

Din Model 3 kan nu laddas med högre effekt, upp till 170 kW.

Supercharger-förbättringar
Model 3
Mid Range
Available Worldwide

Din Model 3 kan nu laddas med högre effekt, upp till 200 kW.

Hastigheter i närliggande filer
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Available only in USA

När bilen rör sig mycket snabbare än fordonen i närliggande filer kommer Autopilot nu att minska hastigheten automatiskt. Detta är praktiskt vid tät trafik eller när många fordon byter fil eller tar en avfart. När bilen detekterar att trafiken i närliggande filer går mycket långsammare kommer filen att markeras med pilar och fordonen i den markeras med grått i visualiseringen. Du kan tillfälligt åsidosätta hastighetsjusteringen genom att trycka på gaspedalen.

Förbättrade automatiska torkare
Model S
Model 3
Model X
HW 2 or Higher
Available Worldwide

De automatiska torkarna har förbättrats så att funktionen aktiveras oftare vid lätt regn och den reagerar nu på förändringar i regnets styrka i fler miljöer. De automatiska torkarna använder nu det första serietillverkade djupa neuronnätet som tränats på över 1 miljon bilder för att upptäcka vattendroppar på en vindruta och identifiera bidragande väderförhållanden. Om de automatiska torkarna inte fungerar som du vill, kommer eventuella manuella justeringar av torkarhastigheten att registreras för att träna och förbättra nätet i framtida programuppdateringar.

Model 3 Aktivera automatiska torkare genom att trycka på ikonen för vindrutetorkare på pekskärmens sektion Kort och välja AUTO.

Model S & Model X Om du vill aktivera automatiska torkare trycker du på Reglage > Fordon > Autotorkare (beta) och ser till att rattstångsspaken är inställd på det andra eller tredje läget.

Förbättrade automatiska filbyten
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Alc
Available Worldwide

Automatiska filbyten har finjusterats så att filbyten utförs självsäkrare. Automatiska filbyten påbörjas snabbare och utförs mer bestämt när den närliggande filen är fri.

Ruttberäkning baserad på registreringsnummer
Model S
Model 3
Model X
Tesla Maps
Available only in Kina

Navigeringen kan nu använda registreringsnumret för att avgöra den bästa rutten. Ange registreringsnumret i Reglage > Programvara > Ange registreringsnummer. När det har angetts kan du trycka på Reglage > Navigering > Ruttberäkning baserad på registreringsnummer.

Förbättrad vägledningsvy för navigering
Model 3
Available only in Kina

När du navigerar har vägledningsvyn förbättrats så att den visar relevant information om rutten. Tryck som vanligt på ikonen i det övre högra hörnet av kartan för att anpassa kartvyn.

Förbättrad vägledningsvy för navigering
Model 3
Available only in Sydkorea

När du navigerar har vägledningsvyn förbättrats så att den visar relevant information om rutten. Tryck som vanligt på ikonen i det övre högra hörnet av kartan för att anpassa kartvyn.

Stoppskyltsvarning vid autostyrning
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Available only in USA

Din bil kan varna dig i vissa situationer om den upptäcker att du håller på att köra mot stoppskyltar och stoppljus medan autostyrning används. Det här är ingen ersättning för en uppmärksam förare och stoppar inte bilen.

Autostyrning (beta)
Model 3
Anyautopilot
Available only in Japan

På grund av lokala föreskrifter har gränsvärdet justerats för hur långt ratten kan vridas när autostyrningen är aktiverad. Det här kan göra att autostyrningen inte klarar allt för snäva kurvor. Dessutom måste Automatiskt filbyte starta högst 5 sekunder efter att körriktningsvisarna har aktiverats.

Released on
5 december, 2019

Screenshots

Skärmdumpar för 2019.40.2Skärmdumpar för 2019.40.2Skärmdumpar för 2019.40.2

View the upcoming release, 2020.44

Sitemap

Sponsors

Find out how to become a sponsor and have your site listed here.

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.