Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2019.40.1.1

Versionsnoteringar

Official
Supercharger-förbättringar
Model 3
Standard Range
Available Worldwide

Din Model 3 kan nu laddas med högre effekt, upp till 170 kW.

Supercharger-förbättringar
Model 3
Mid Range
Available Worldwide

Din Model 3 kan nu laddas med högre effekt, upp till 200 kW.

Förbättrade automatiska torkare
Model S
Model 3
Model X
HW 2 or Higher
Available Worldwide

De automatiska torkarna har förbättrats så att funktionen aktiveras oftare vid lätt regn och den reagerar nu på förändringar i regnets styrka i fler miljöer. De automatiska torkarna använder nu det första serietillverkade djupa neuronnätet som tränats på över 1 miljon bilder för att upptäcka vattendroppar på en vindruta och identifiera bidragande väderförhållanden. Om de automatiska torkarna inte fungerar som du vill, kommer eventuella manuella justeringar av torkarhastigheten att registreras för att träna och förbättra nätet i framtida programuppdateringar.

Model 3 Aktivera automatiska torkare genom att trycka på ikonen för vindrutetorkare på pekskärmens sektion Kort och välja AUTO.

Model S & Model X Om du vill aktivera automatiska torkare trycker du på Reglage > Fordon > Autotorkare (beta) och ser till att rattstångsspaken är inställd på det andra eller tredje läget.

Förbättrade automatiska filbyten
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Alc
Available Worldwide

Automatiska filbyten har finjusterats så att filbyten utförs självsäkrare. Automatiska filbyten påbörjas snabbare och utförs mer bestämt när den närliggande filen är fri.

Om du vill göra filbyten med ännu större bestämdhet kan du välja MAD MAX för HASTIGHETSBASERADE FILBYTEN genom att trycka på Reglage > Autopilot > ANPASSA NAVIGERING MED AUTOPILOT.

Ruttberäkning baserad på registreringsnummer
Model S
Model 3
Model X
Tesla Maps
Available only in Kina

Navigeringen kan nu använda registreringsnumret för att avgöra den bästa rutten. Ange registreringsnumret i Reglage > Programvara > Ange registreringsnummer. När det har angetts kan du trycka på Reglage > Navigering > Ruttberäkning baserad på registreringsnummer.

Förbättrad vägledningsvy för navigering
Model 3
Available only in Kina

När du navigerar har vägledningsvyn förbättrats så att den visar relevant information om rutten. Tryck som vanligt på ikonen i det övre högra hörnet av kartan för att anpassa kartvyn.

Förbättrad vägledningsvy för navigering
Model 3
Available only in Sydkorea

När du navigerar har vägledningsvyn förbättrats så att den visar relevant information om rutten. Tryck som vanligt på ikonen i det övre högra hörnet av kartan för att anpassa kartvyn.

Autostyrning (beta)
Model 3
Anyautopilot
Available only in Japan

På grund av lokala föreskrifter har gränsvärdet justerats för hur långt ratten kan vridas när autostyrningen är aktiverad. Det här kan göra att autostyrningen inte klarar allt för snäva kurvor. Dessutom måste Automatiskt filbyte starta högst 5 sekunder efter att körriktningsvisarna har aktiverats.

Released on
28 november, 2019

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.10.

New Feature

Driver Profiles in the Cloud

Teslas have tons of settings to help you customize your experience. These settings are either global and apply to all d…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #004 - Charge Port has an Open/Release Button

Behind the charge port door on newer Model X and Model S cars, opposite the hinge, there is a button you might not ha…

Easter Eggs

Tesla Back to the Future

All aspects of this easter egg occur within the mobile app. A pop-up message displays "Time Circuits Off" and "Be sure t…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.10.

New Feature

Driver Profiles in the Cloud

Teslas have tons of settings to help you customize your experience. These settings are either global and apply to all d…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #003 - Shortcut to Quickly Navigate to Home Destination

There are many shortcuts and swipes gestures in your Tesla to make common tasks a little more painless and quicker to e…

Easter Eggs

James Bond - Lotus Esprit submarine

In the controls menu, under the suspension tab, the usual image of the Tesla is replaced by the submarine version of the…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.