Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Versjon 2020.36.4

Utgivelsesnotater

Early Look
Forbedringer på kjørevisning
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
MCU 2
Available only in Japan

Kjørevisningen viser nå flere elementer, deriblant trafikklys og noen få vegmerkinger. Visningen av trafikklys er ingen erstatning for en oppmerksom sjåfør, og funksjonen vil ikke stoppe bilen. For å kunne se disse elementene i kjørevisningen, trykk på Kontroller > Autopilot > Forhåndsvisning av fullstendig selvkjøring.

Autostyring og varsel for rødt lys og stoppskilt
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available only in Australia, Canada, New Zealand

Bilen kan varsle deg i enkelte tilfeller hvis den oppdager at du er i ferd med å kjøre forbi et stoppskilt eller rødt lys mens Autostyring er i bruk. Dette erstatter ikke en oppmerksom fører og vil ikke stoppe bilen.

Lyd for grønt trafikklys
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available Worldwide
Requires: FSD

En lyd spilles av når lyset i lyskrysset du står i, skifter til grønt. Hvis du står bak en bil, vil lyden spilles av når den bilen begynner å kjøre, så lenge Aktiv Cruise Control eller Autostyring ikke er aktivert. Når Trafikklys- og stoppskiltassistenten er aktivert, vil det spilles av en lyd når du kan bekrefte at bilen kan fortsette gjennom på grønt lys. For å aktivere funksjonen trykker du på Kontroller > Autopilot > Lyd for grønt trafikklys.

Merk: Lydens eneste funksjon er å varsle deg. Det er du som fører, som har ansvaret for å følge med på omgivelsene og ta passende avgjørelser.

Forbedringer på hastighetsassistenten
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available in these countries…
Østerrike
Belgia
Bulgaria
Sveits
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spania
Finland
Frankrike
Storbritannia
Gibraltar
Hellas
Kroatia
Ungarn
Irland
Island
Italia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Latvia
Monaco
Nederland
Norge
Polen
Portugal
Romania
Russland
Sverige
Slovenia
Slovakia
Tyrkia
USA

MCU 1 Hastighetsassistenten benytter seg nå av kameraene på bilen for å finne fartsgrensen, noe som forbedrer nøyaktigheten av den informasjonen på lokale veier.

MCU 2 Hastighetsassistenten benytter seg nå av kameraene på bilen for å finne fartsgrensen, noe som forbedrer nøyaktigheten av den informasjonen på lokale veier. Skilt med fartsgrensen vil vises i kjørevisningen og bli brukt til å tilpasse fartsgrenseadvarselen.

Som vanlig endrer du på innstillingene til hastighetsassistenten ved å trykke på Kontroller > Autopilot > Fartsgrense.

Fjæring og instrumentpanel
Model S
Model X
Adaptive Air
Available Worldwide

Sanntidsvisning av hvordan hjulopphenget dynamisk justerer dempingen på hvert hjul for å tilpasse seg veiforholdene. Dette kan nå vises på høyre eller venstre side av instrumentpanelet. For å se holder du den respektive rulleknappen på rattet kort inne til de tilgjengelige alternativene vises. Rull rulleknappen for å velge fjæring.

Forbedringer på hastighetsassistenten
Model 3
Model Y
TACC
Available Worldwide
Requires: AP, EAP or FSD

Du kan enkelt endre den innstilte hastigheten for Aktiv Cruise Control eller Autostyring til hastigheten du har i øyeblikket, ved å trykke på speedometeret i instrumentpanelet. Du kan fortsatt trykke på fartsgrenseskiltet for å endre den innstilte hastigheten til gjeldende fartsgrense.

Fotgjengervarsling
Model S
Model X
Pedestrian Warning
MCU 2
Available only in Kina, Taiwan

Lyden til fotgjengervarslingen er oppdatert i henhold til forskrifter.

Released on
13 september, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Disable Auto-Dimming

A option to adjust and or disable Auto-Dimming side mirrors.…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #001 - How to Quickly Wake Up Your Car in the App

It's downright amazing to control your Tesla from the Tesla app. What's not so amazing is having to wait for the car to…

Easter Eggs

Tesla Back to the Future

All aspects of this easter egg occur within the mobile app. A pop-up message displays "Time Circuits Off" and "Be sure t…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Emergency Calling

One of the things that makes a Tesla a Tesla is its online connectivity that is used to download new software, stream …

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #002 - How to Adjust the Maximum Height the Trunk Opens

Did you know that you can adjust the height the trunk opens? If you have a Tesla with a powered trunk you can adjust…

Easter Eggs

Tesla Model 3 Team Photo and Silhouette

The user interface of Tesla vehicles includes an "About Your Tesla" menu which is accessed by tapping on the Tesla "T" i…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.