Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Versjon 2020.36.12

Utgivelsesnotater

Early Look
Trafikklys- og stoppskiltassistent (Beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available in these countries…
Østerrike
Belgia
Bulgaria
Sveits
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spania
Finland
Frankrike
Storbritannia
Gibraltar
Hellas
Kroatia
Ungarn
Irland
Island
Italia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Latvia
Monaco
Nederland
Norge
Polen
Portugal
Romania
Russland
Sverige
Slovenia
Slovakia
Tyrkia
Requires: FSD

Trafikklys- og stoppskiltassistenten er utformet til å gjenkjenne og reagere på trafikklys og stoppskilt og deretter senke farten til full stopp når du bruker Aktiv Cruise Control og Autostyring. Funksjonen vil senke farten for alle trafikklys den oppdager, deriblant grønt, blinkende og gult lys og avslått trafikklys. Når bilen nærmer seg et lyskryss, vil du få et varsel om at bilen kommer til å senke farten, deretter vil farten senkes og så stoppe helt ved den røde linjen som vises i kjørevisningen.

Model S & Model X For å kjøre forbi stopplinjen må du dra én gang i Autopilot-hendelen eller kort presse på gasspedalen for å bekrefte at det er trygt å kjøre videre. Alle Autopilot-funksjoner krever at du fortsetter å følge med på trafikken og være klar til å gripe umiddelbart inn, inkludert å bremse da denne funksjonen ikke stopper for alle trafikkontroller. Dette er en forsiktig funksjon og senker ofte farten først, og den vil ikke forsøke å kjøre gjennom kryss. Over tid, etter hvert som det kunstige nettverket lærer fra bilene, vil funksjonen operere mer naturlig.

Model 3 & Model Y For å kjøre forbi stopplinjen må du skyve ned girvelgeren én gang eller kort presse på gasspedalen for å bekrefte at det er trygt å kjøre videre. Alle Autopilot-funksjoner krever at du fortsetter å følge med på trafikken og være klar til å gripe umiddelbart inn, inkludert å bremse da denne funksjonen ikke stopper for alle trafikkontroller. Dette er en forsiktig funksjon og senker ofte farten først, og den vil ikke forsøke å kjøre gjennom kryss. Over tid, etter hvert som det kunstige nettverket lærer fra bilene, vil funksjonen operere mer naturlig.

For å aktivere setter du bilen i PARK og trykker på Kontroller > Autopilot > Trafikklys- og stoppskiltassistent (Beta).

Merk: Før denne funksjonen kan aktiveres, kan det hende kameraet må kalibreres, og nyeste versjon av kart for Navigasjon må lastes ned via Wi-Fi. Se i brukerhåndboken for ytterligere informasjon om denne funksjonen.

Trafikklys- og stoppskiltassistent (Beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available only in Australia, New Zealand
Requires: FSD

Trafikklys- og stoppskiltassistenten er ikke lenger avhengig av at føreren drar i Autopilot-hendelen som en bekreftelse på at det er greit å kjøre videre på grønt lys, når det er et kjøretøy foran deg. Stopplinjen i kjørevisningen blir grønn for å vise at bilen kommer til å kjøre gjennom krysset.

Du må fortsatt følge med på trafikken og være klar til å gripe umiddelbart inn, inkludert å bremse da denne funksjonen ikke stopper for alle trafikkontroller. Funksjonen kommer ikke til å forsøke svinge gjennom et kryss, men med tiden, etter hvert som vi lærer mer fra flåten, vil funksjonen opptre mer naturlig.

Naviger på Autopilot (Beta) – kjør ut av forbikjøringsfil
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Navigate on AutoPilot
Available in these countries…
Australia
Canada
Kina
New Zealand
USA
Requires: EAP or FSD

Mens Naviger på Autopilot er aktivert kan bilen fortsette i forbikjøringsfilen. Dette er en påminnelse om å ikke kjøre i filen lengst til venstre når du ikke kjører forbi andre biler. For å endre innstillingene til forbikjøringsfilen trykker du på Kontroller > Autopilot > TILPASS NAVIGER PÅ AUTOPILOT > KJØR UT AV FORBIKJØRINGSFIL

Autostyring og varsel for rødt lys og stoppskilt
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Light Warning
Available in these countries…
Østerrike
Belgia
Bulgaria
Sveits
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spania
Finland
Frankrike
Storbritannia
Gibraltar
Hellas
Kroatia
Ungarn
Irland
Island
Italia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Latvia
Monaco
Nederland
Norge
Polen
Portugal
Romania
Russland
Sverige
Slovenia
Slovakia
Tyrkia
Requires: FSD

Bilen kan varsle deg i enkelte tilfeller hvis den oppdager at du er i ferd med å kjøre forbi et stoppskilt eller rødt lys mens Autostyring er i bruk. Dette erstatter ikke en oppmerksom fører og vil ikke stoppe bilen.

Lyd for grønt trafikklys
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available Worldwide
Requires: FSD

En lyd spilles av når lyset i lyskrysset du står i, skifter til grønt. Hvis du står bak en bil, vil lyden spilles av når den bilen begynner å kjøre, så lenge Aktiv Cruise Control eller Autostyring ikke er aktivert. Når Trafikklys- og stoppskiltassistenten er aktivert, vil det spilles av en lyd når du kan bekrefte at bilen kan fortsette gjennom på grønt lys. For å aktivere funksjonen trykker du på Kontroller > Autopilot > Lyd for grønt trafikklys.

Merk: Lydens eneste funksjon er å varsle deg. Det er du som fører, som har ansvaret for å følge med på omgivelsene og ta passende avgjørelser.

Forbedringer på kjørevisning
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
MCU 2
Available only in Japan

Kjørevisningen viser nå flere elementer, deriblant trafikklys og noen få vegmerkinger. Visningen av trafikklys er ingen erstatning for en oppmerksom sjåfør, og funksjonen vil ikke stoppe bilen. For å kunne se disse elementene i kjørevisningen, trykk på Kontroller > Autopilot > Forhåndsvisning av fullstendig selvkjøring.

Autostyring og varsel for rødt lys og stoppskilt
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available only in Australia, Canada, New Zealand

Bilen kan varsle deg i enkelte tilfeller hvis den oppdager at du er i ferd med å kjøre forbi et stoppskilt eller rødt lys mens Autostyring er i bruk. Dette erstatter ikke en oppmerksom fører og vil ikke stoppe bilen.

Forbedringer på hastighetsassistenten
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available in these countries…
Østerrike
Belgia
Bulgaria
Sveits
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spania
Finland
Frankrike
Storbritannia
Gibraltar
Hellas
Kroatia
Ungarn
Irland
Island
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Latvia
Monaco
Nederland
Norge
Polen
Portugal
Romania
Russland
Sverige
Slovenia
Slovakia
Tyrkia
USA

MCU 1 Hastighetsassistenten benytter seg nå av kameraene på bilen for å finne fartsgrensen, noe som forbedrer nøyaktigheten av den informasjonen på lokale veier.

MCU 2 Hastighetsassistenten benytter seg nå av kameraene på bilen for å finne fartsgrensen, noe som forbedrer nøyaktigheten av den informasjonen på lokale veier. Skilt med fartsgrensen vil vises i kjørevisningen og bli brukt til å tilpasse fartsgrenseadvarselen.

Som vanlig endrer du på innstillingene til hastighetsassistenten ved å trykke på Kontroller > Autopilot > Fartsgrense.

Fjæring og instrumentpanel
Model S
Model X
Adaptive Air
Available Worldwide

Sanntidsvisning av hvordan hjulopphenget dynamisk justerer dempingen på hvert hjul for å tilpasse seg veiforholdene. Dette kan nå vises på høyre eller venstre side av instrumentpanelet. For å se holder du den respektive rulleknappen på rattet kort inne til de tilgjengelige alternativene vises. Rull rulleknappen for å velge fjæring.

Forbedringer på hastighetskontroll av Cruise Control
Model 3
Model Y
TACC
Available Worldwide
Requires: AP, EAP or FSD

Du kan enkelt endre den innstilte hastigheten for Aktiv Cruise Control eller Autostyring til hastigheten du har i øyeblikket, ved å trykke på speedometeret i instrumentpanelet. Du kan fortsatt trykke på fartsgrenseskiltet for å endre den innstilte hastigheten til gjeldende fartsgrense.

Fotgjengervarsling
Model S
Model X
Pedestrian Warning
MCU 2
Available only in Kina, Taiwan

Lyden til fotgjengervarslingen er oppdatert i henhold til forskriftene.

Released on
23 september, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Multiple Screen Layouts

This past week Tesla released a major software update that introduced an updated UI among other features. The UI is si…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #004 - Charge Port has an Open/Release Button

Behind the charge port door on newer Model X and Model S cars, opposite the hinge, there is a button you might not ha…

Easter Eggs

Tesla The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

The name of the car is changed to "Life, the Universe, and Everything". In Douglas Adams' science fiction comedy The Hit…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Video Conference App

The idea would be to employ the internal camera of the M3/MY to support conference calling. Have specific platform suppo…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #004 - Charge Port has an Open/Release Button

Behind the charge port door on newer Model X and Model S cars, opposite the hinge, there is a button you might not ha…

Easter Eggs

Tesla The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

The name of the car is changed to "Life, the Universe, and Everything". In Douglas Adams' science fiction comedy The Hit…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.