Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Versjon 2020.12.11.5

Utgivelsesnotater

Official
Trafikklys- og stoppskiltassistent (Beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available only in USA
Requires: FSD

Trafikklys- og stoppskiltassistenten er utformet til å gjenkjenne og reagere på trafikklys og stoppskilt og deretter senke farten til full stopp når du bruker Aktiv Cruise Control og Autostyring. Funksjonen vil senke farten for alle trafikklys den oppdager, deriblant grønt, blinkende og gult lys og avslått trafikklys. Når bilen nærmer seg et lyskryss, vil du få et varsel om at bilen kommer til å senke farten, deretter vil farten senkes og så stoppe helt ved den røde linjen som vises i kjørevisningen.

Model S & Model X For å kjøre forbi stopplinjen må du dra én gang i Autopilot-hendelen eller kort presse på gasspedalen for å bekrefte at det er trygt å kjøre videre. Alle Autopilot-funksjoner krever at du fortsetter å følge med på trafikken og være klar til å gripe umiddelbart inn, inkludert å bremse da denne funksjonen ikke stopper for alle trafikkontroller. Dette er en forsiktig funksjon og senker ofte farten først, og den vil ikke forsøke å kjøre gjennom kryss. Over tid, etter hvert som det kunstige nettverket lærer fra bilene, vil funksjonen operere mer naturlig.

Model 3 & Model Y For å kjøre forbi stopplinjen må du skyve ned girvelgeren én gang eller kort presse på gasspedalen for å bekrefte at det er trygt å kjøre videre. Alle Autopilot-funksjoner krever at du fortsetter å følge med på trafikken og være klar til å gripe umiddelbart inn, inkludert å bremse da denne funksjonen ikke stopper for alle trafikkontroller. Dette er en forsiktig funksjon og senker ofte farten først, og den vil ikke forsøke å kjøre gjennom kryss. Over tid, etter hvert som det kunstige nettverket lærer fra bilene, vil funksjonen operere mer naturlig.

For å aktivere setter du bilen i PARK og trykker på Kontroller > Autopilot > Trafikklys- og stoppskiltassistent (Beta).

Merk: Når denne funksjonen er aktivert, er maksimal tillatte hastighet ved bruk av Autostyring begrenset til fartsgrensen som gjelder på veien. Før denne funksjonen kan aktiveres, kan det hende kameraet må kalibreres, og nyeste versjon av kart for Navigasjon må lastes ned via Wi-Fi. Se i brukerhåndboken for ytterligere informasjon om denne funksjonen.

Forbedringer på kjørevisning
Model S
Model 3
Model X
HW 3
Available only in De forente arabiske emirater, Australia, New Zealand

Kjørevisningen viser nå flere elementer, deriblant trafikklys, stoppskilt og noen få vegmerkinger. Visningen av stoppskilt og trafikklys er ingen erstatning for en oppmerksom sjåfør, og funksjonen vil ikke stoppe bilen. For å kunne se disse elementene i kjørevisningen, trykk på Kontroller > Autopilot > Forhåndsvisning av fullstendig selvkjøring.

Forbedringer på kjørevisning
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
HW 2 or Higher
Not HW 3
Available Worldwide

Lane Change Confirmation: Off Navigate on AutoPilot Kjørevisualiseringen viser nå trafikkjegler. Hvis en trafikkjegle blir oppdaget og Navigere på Autopilot er aktivert, så er bilen designet til å foreslå endring av kjørefelt (eller faktisk endre kjørefelt hvis KREV BEKREFTELSE FOR FILSKIFTE er angitt til NEI) for å unngå kjeglen. Som alltid er du ansvarlig for kjøretøyet, og du må følge med til enhver tid.

Lane Change Confirmation: On Navigate on AutoPilot Kjørevisualiseringen viser nå trafikkjegler. Hvis en trafikkjegle blir oppdaget og Navigere på Autopilot er aktivert, så er bilen designet til å foreslå endring av kjørefelt for å unngå kjeglen. Som alltid er du ansvarlig for kjøretøyet, og du må følge med til enhver tid.

Without Navigate on AutoPilot Kjørevisualiseringen viser nå trafikkjegler.

Visningsprogram for dashbordkamera
Model S
Model 3
Model X
Model Y
MCU 2 and HW 2.5+
Available Worldwide

Se lagrede dashbordkameraopptak og Sentry-modus-hendelser på berøringsskjermen med visningsprogrammet for dashbordkamera. For å starte trykker du på dashbordkamerasymbolet i statuslinjen og velger «Start visningsprogram» mens bilen er i PARK. Hvis bilen står i DRIVE, vil du fortsette å lagre opptak ved å trykke på det symbolet.

For å se lagrede opptak og hendelser som er lagret på USB-enheten, trykker du på menysymbolet øverst til venstre i visningsprogrammet. Hver video er organisert etter plassering, dato og minibilde for enkel tilgang. Du finner flere filteralternativer hvis du trykker på kategoriene «Dashcam» eller «Sentry».

Velg et opptak eller en hendelse for å spille av videoen. For å velge video fra et bestemt kamera trykker du på minibildet merket front, bak, venstre eller høyre. Spill av, stopp og spol ved å bruke videokontrollene nederst. For å slette en video trykker du på søppelsymbolet nederst til høyre i avspilleren.

Forbedringer på Performance- og Launch-modus
Model S
Model X
Raven Drive Unit
Performance
Available Worldwide

Forbedringene i Launch-modus inkluderer forbedret drivlinje som økt akselerasjonsytelse og repeterbarhet. For bedre veigrep stilles den adaptive fjæringen inn med mer foroverlent holdning (laverer fjæring foran) og tilpasset demping.

Without Ludicrous Mode For å starte Launch-modus må du først aktivere Insane+ ved å trykke på Kontroller > Kjøring > Akselerasjon > Insane+ og deretter følge instruksjonene som vises når du trykker på lenken «Slik bruker du Launch-modus».

Ludicrous Mode For å starte Launch-modus må du først aktivere Ludicrous+ ved å trykke på Kontroller > Kjøring > Akselerasjon > Ludicrous+ og deretter følge instruksjonene som vises når du trykker på lenken «Slik bruker du Launch-modus».

Superladebåser ute av drift
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Superladestasjoner viser nå antall båser som er ute av drift. For å se tilgjengelighet trykker du på kartnålen for superladestasjoner.

Released on
4 mai, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.10.

New Feature

Driver Profiles in the Cloud

Teslas have tons of settings to help you customize your experience. These settings are either global and apply to all d…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #002 - How to Adjust the Maximum Height the Trunk Opens

Did you know that you can adjust the height the trunk opens? If you have a Tesla with a powered trunk you can adjust…

Easter Eggs

Tesla Performance Mode

A drop-down menu is added to the "About Your Tesla" menu, which allows one to choose any version of the car that has eve…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.10.

New Feature

Driver Profiles in the Cloud

Teslas have tons of settings to help you customize your experience. These settings are either global and apply to all d…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #004 - Charge Port has an Open/Release Button

Behind the charge port door on newer Model X and Model S cars, opposite the hinge, there is a button you might not ha…

Easter Eggs

Tesla The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

The name of the car is changed to "Life, the Universe, and Everything". In Douglas Adams' science fiction comedy The Hit…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.