Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2020.32.3

Versionsnoteringar

Official
Förbättringar av Sirius XM
Model S
Model X
Sirius XM Radio
Available Worldwide

Sirius XM har förbättrats för enklare användning och stationssökning, bättre kategorisering av innehåll och en förbättrad navigeringsupplevelse.

Koordinera Tesla Powerwall
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Offgrid Charging Supported
Available in these countries…
Kanada
Japan
Mexiko
USA

Bilen samverkar med Powerwall vid laddning under strömavbrott så att Powerwall-systemets gränser för energi och effekt inte överskrids. Powerwall övervakar hela tiden effektbehovet i hemmet och saktar ned eller stoppar laddningen av bilen så att hemmets energibehov täcks.

Under ett strömavbrott kommer bilen att laddas via Powerwall när den ligger över gränsen som angetts i Tesla-mobilappen. Du kan anpassa gränsen efter energibehovet för hemmet och bilen vilket ger dig fullständig kontroll över energiförbrukningen. Powerwall kan också använda överskottsenergi från solcellerna för att ladda bilen under ett strömavbrott om bilen är ansluten och solen skiner.

Model 3 & Model Y Den här versionen har stöd för fler Tesla-bilar och släpptes inledningsvis för vissa bilar i april 2020.

Dynamiska bromsljus
Model S
Model X
Available in these countries…
Österrike
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet

Om du kör i över 50 km/h (31 mph) och bromsar kraftigt blinkar bromsljusen nu snabbt för att varna andra förare om att din bil snabbt minskar hastigheten. Om din bil stannar helt blinkar varningsblinkersen tills du trycker på gaspedalen eller manuellt trycker på varningsblinkersens knapp för att stänga av dem.

Aviseringar om öppen bil
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Sunroof
Available Worldwide

Sunroof En mobilavisering skickas om bagageutrymmet, det främre bagageutrymmet eller en dörr lämnas öppen i mer än tio minuter. Om alla dörrar och bagageutrymmen är låsta skickas en avisering om ett fönster eller soltaket är öppet tio minuter efter att du har lämnat bilen.

Without Sunroof En mobilavisering skickas om bagageutrymmet, det främre bagageutrymmet eller en dörr lämnas öppen i mer än tio minuter. Om alla dörrar och bagageutrymmen är låsta skickas en avisering om ett fönster är öppet tio minuter efter att du har lämnat bilen.

Model 3 & Model Y Du kan ange vilka aviseringar som ska skickas genom att trycka på Reglage > Lås > Aviseringar om öppen bil. Aviseringar skickas inte när bilen är hemma om Exkludera hemma är valt.

Model S & Model X Du kan ange vilka aviseringar som ska skickas genom att trycka på Reglage > Fordon > Aviseringar om öppen bil. Aviseringar skickas inte när bilen är hemma om Exkludera hemma är valt.

Model X Obs: En avisering skickas bara när bakfönstren är helt öppna.

Stäng fönster vid låsning
Model 3
Model Y
Available Worldwide

Rutorna kan nu stängas automatiskt när bilen låses. Aktivera inställningen genom att trycka på Reglage > Lås > Stäng fönster vid låsning.

Supercharger-förbättringar
Model S
Model X
100kW battery produced after 6/2020
250kw Supercharging
Available only in Kina

Bilen kan nu laddas vid V3 superchargers med en topphastighet på 250 kW. Som vanligt när du navigerar till en supercharger kommer bilen att konditionera batteriet under körningen så att det kan laddas snabbare.

Förbättrad fjädring
Model S
Model X
Adaptive Air
Available Worldwide

Du kan nu se en visualisering i realtid av hur fjädringen dynamiskt justerar dämpningen på varje hjul för att hantera olika vägförhållanden. Tryck på Visa fjädringsdata om du vill ha mer realtidsinformation.

Adaptiv fjädringsdämpning har nu en avancerad inställning som gör att du kan ställa in anpassade nivåer för Åkkomfort och Hantering, utöver inställningarna Komfort, Auto och Sport.

Vi har förenklat logiken i Teslas fjädringssystem för att ge bättre stöd för tillfälliga och permanenta höjdinställningar. Om markfrigången manuellt ställs in på Hög eller Extra hög kommer bilen nu att sänkas när du har kört en kort sträcka. Vid körning i snö eller terrängen kan du trycka på Behåll bredvid skjutreglaget Markfrigång för att behålla höjdinställningen Hög eller Extra hög tills du uppnår den maximalt tillåtna hastigheten. I branta uppfarter eller på platser där du ofta behöver högre markfrigång kan du trycka på Höj alltid automatiskt på den här platsen. Den här funktionen höjer fjädringen till den sparade höjden nästa gång du kommer till platsen.

Fjädringen justeras nu även automatiskt mellan Standard och Låg markfrigång beroende på vägtypen för att optimera komforten och räckvidden. Om du vill att bilen ska hålla sig närmare marken kan du aktivera Låg markfrigång som standard.

Obs: Luftfjädring i serviceläge har flyttats till Reglage > Service. Mer information om bilens fjädring finns i ägarhandboken.

Förbättrad fjädring
Model S
Model X
Smart Air
Available Worldwide

Vi har förenklat logiken i Teslas fjädringssystem för att ge bättre stöd för tillfälliga och permanenta höjdinställningar. Om markfrigången manuellt ställs in på Hög eller Extra hög kommer bilen nu att sänkas när du har kört en kort sträcka. Vid körning i snö eller terrängen kan du trycka på Behåll bredvid skjutreglaget Markfrigång för att behålla höjdinställningen Hög eller Extra hög tills du uppnår den maximalt tillåtna hastigheten. I branta uppfarter eller på platser där du ofta behöver högre markfrigång kan du trycka på Höj alltid automatiskt på den här platsen. Den här funktionen höjer fjädringen till den sparade höjden nästa gång du kommer till platsen.

Obs: Luftfjädring i serviceläge har flyttats till Reglage > Service. Mer information om bilens fjädring finns i ägarhandboken.

Aviseringshistorik
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Du kan lätt se aktuella och tidigare aviseringar genom att trycka på Reglage > Service > Aviseringar. För vissa aviseringar finns mer information i ägarhandboken (anges med >). Tryck på aviseringen om du vill läsa informationen.

Laddstationer från andra leverantörer
Model 3
CCS Chargeport
Available in these countries…
Förenade Arabemiraten
Österrike
Australien
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Hong Kong
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Jordan
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet

När du laddar på en CCS Combo 2-laddstation från tredje part låses laddluckan nu upp automatiskt när laddningen har stoppats och bilen låses upp för att göra det enkelt att ta bort laddkabeln.

Laddstationer från andra leverantörer
Model S
Model X
CCS Adapter
European Chargeport
Available in these countries…
Förenade Arabemiraten
Österrike
Australien
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Hong Kong
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Jordan
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet

När du laddar på en CCS Combo 2-laddstation från tredje part låses laddluckan nu upp automatiskt när laddningen har stoppats och bilen låses upp för att göra det enkelt att ta bort laddkabeln.

Obs: En CCS Combo 2-adapter krävs om du vill ladda på CCS Combo 2-laddstationer.

Released on
22 augusti, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Display Both % and Miles Remaining

There are people that like Coke vs Pepsi. Some wash their legs when they shower and some don't. Is the shoe pink or gray…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #002 - How to Adjust the Maximum Height the Trunk Opens

Did you know that you can adjust the height the trunk opens? If you have a Tesla with a powered trunk you can adjust…

Easter Eggs

Tesla Spaceballs and Ludicrous+

The screen will go black for a short time. A star field will swiftly appear and zoom forward, closely resembling a jump …

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Activate Interior Camera

Elon Musk has confirmed that the interior camera and mic will start to record when Sentry Mode is activated during a bre…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #001 - How to Quickly Wake Up Your Car in the App

It's downright amazing to control your Tesla from the Tesla app. What's not so amazing is having to wait for the car to…

Easter Eggs

Tesla Model S Team Photo

The Model S will zoom away and be replaced with a picture of the development team for the vehicle. This easter egg…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.