Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2020.16.2

Versionsnoteringar

Official
Navigering med autopilot (beta)
Model S
Model 3
Model X
AutoPilot HW 2 or Higher
Available only in Hong Kong

Navigering med autopilot är en intelligent funktion som föreslår filbyten för att hålla dig kvar på rutten och som gör justeringar så att du inte fastnar bakom långsamma bilar eller lastbilar.

Aktivera navigering med autopilot genom att gå till Reglage > Autopilot och först aktivera Autostyrning. För varje rutt där funktionen är tillgänglig har du möjlighet att aktivera eller avaktivera den genom att trycka på knappen NAVIGERING MED AUTOPILOT på navigeringslistan.

När navigering med autopilot har aktiverats för din rutt kan den aktiveras på motorvägar genom att föra växelväljaren helt nedåt två gånger i snabb följd. När funktionen är aktiverad visar en enda blå linje vägbanan framför och bilen hålls i körfältet. Grå linjer kan visas för att indikera kommande filbyten baserat på din rutt eller för att föreslå möjligheter för dig att byta till en snabbare fil. När navigering med autopilot är aktiv dirigeras även bilen mot motorvägskorsningar och -avfarter enligt din destination.

Ställ in hur aggressivt navigeringen med autopilot gör filbyten i syfte att hålla bilen i den inställda hastigheten genom att ändra inställningen HASTIGHETSBASERADE FILBYTEN som finns i Reglage > Autopilot > ANPASSA NAVIGERING MED AUTOPILOT.

Obs! Innan den här funktionen kan aktiveras krävs kamerakalibrering och den senaste versionen av navigeringskartor måste hämtas via Wi-Fi.

Tesla Leklåda
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Tesla Leklåda har fått en ny design för att göra det enklare att visa och spela spel. Bläddra bara genom leksakerna och justera tillhörande reglage. Precis som tidigare öppnar du Tesla Leklåda genom att trycka på ikonen för Leklåda i Startprogram för applikationer.

Laddningsstationer i närheten
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Laddningslistan har förbättrats så att det är enklare att filtrera närliggande laddningsstationer baserat på maximal effekt. Tryck bara på laddningsikonen på kartan och filtrera genom att välja blixtikoner.

Kartförbättringar
Model S
Model 3
Model X
Tesla Maps
Available only in Kina

Du kan nu trycka direkt på etiketterna på kartan för att snabbt få detaljerad information om platser och hur du hittar dit.

Förbättrad bilkamera
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Dashcam
Available Worldwide

Det är nu enklare att konfigurera bilkameran och radera videor. Anslut en usb-enhet, tryck på Reglage > Säkerhet > FORMATERA USB-ENHET för att formatera och skapa mappar för bilkameran. Obs: Eventuella befintliga klipp raderas när du formaterar usb-enheten.

Förbättringar i Backgammon
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Det är nu svårare att spela backgammon mot din Tesla. Den svåraste nivån har tränats med över 20 miljoner partier. Utmana din Tesla genom att trycka på Startprogram för applikationer och sedan på Underhållning > Arkad > Backgammon. Obs: Som vanligt går det bara att starta Tesla Arkad om bilen är i parkeringsläge.

Released on
12 maj, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.10.

New Feature

Driver Profiles in the Cloud

Teslas have tons of settings to help you customize your experience. These settings are either global and apply to all d…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #004 - Charge Port has an Open/Release Button

Behind the charge port door on newer Model X and Model S cars, opposite the hinge, there is a button you might not ha…

Easter Eggs

Tesla Model 3 Team Photo and Silhouette

The user interface of Tesla vehicles includes an "About Your Tesla" menu which is accessed by tapping on the Tesla "T" i…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.10.

New Feature

Driver Profiles in the Cloud

Teslas have tons of settings to help you customize your experience. These settings are either global and apply to all d…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #003 - Shortcut to Quickly Navigate to Home Destination

There are many shortcuts and swipes gestures in your Tesla to make common tasks a little more painless and quicker to e…

Easter Eggs

Tesla: Mario Kart's Rainbow Road / SNL

The on screen animation of your car's environment will change. The computer vision generated road that the car is drivin…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.