Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Version 2020.12.11.2

Versionsnoteringar

Official
Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available only in USA
Requires: FSD

Trafikljus- och stoppskyltsassistans är utformad att identifiera trafikljus och stoppskyltar samt att reagera på dem genom att sakta ned och stanna bilen när trafikmedveten farthållare eller autostyrning är inkopplad. Bilen saktar ned för alla trafikljus som identifieras av funktionen, inklusive grönt och blinkande gult ljus samt släckta ljus. När bilen närmar sig en korsning aviserar bilen att den kommer att sakta ned. Sedan saktar den ned och stannar vid den röda linjen som visas i visualiseringen.

Model S & Model X Bekräfta att det är säkert att köra vidare över stopplinjen genom att dra i autopilotspaken en gång eller snabbt trycka på accelerationspedalen. I likhet med andra autopilotfunktioner måste du vara uppmärksam och beredd att ingripa, inkluderat att bromsa eftersom funktionen kanske inte stannar för alla trafikanvisningar. Funktionen tar i början det säkra före det osäkra. Det innebär att bilen kan sakta ned ofta och att den inte försöker svänga i korsningar. Funktionen kommer att fungera på ett naturligare sätt när vi har lärt oss mer via bilparken.

Model 3 & Model Y Bekräfta att det är säkert att köra vidare över stopplinjen genom att trycka ned växelväljaren en gång eller snabbt trycka på accelerationspedalen. I likhet med andra autopilotfunktioner måste du vara uppmärksam och beredd att ingripa, inkluderat att bromsa eftersom funktionen kanske inte stannar för alla trafikanvisningar. Funktionen tar i början det säkra före det osäkra. Det innebär att bilen kan sakta ned ofta och att den inte försöker svänga i korsningar. Funktionen kommer att fungera på ett naturligare sätt när vi har lärt oss mer via bilparken.

Du aktiverar funktionen genom att lägga i parkeringsläget och trycka på Reglage > Autopilot > Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta).

Obs: När funktionen är aktiverad begränsas den inställda maxhastigheten till vägens hastighetsgräns vid användning av autostyrning. Innan den här funktionen kan aktiveras kanske kameran måste kalibreras och den senaste versionen av navigeringskartorna måste hämtas via wifi. Mer information om funktionen finns i ägarhandboken.

Förbättrad körningsvisualisering
Model S
Model 3
Model X
HW 3
Available only in Förenade Arabemiraten, Australien, Nya Zeeland

Körningsvisualiseringen kan nu visa fler föremål som stopplysen, stoppskyltar och utvalda vägmarkeringar. Visualiseringarna för stoppskyltar och stopplysen ersätter inte en uppmärksam förare och gör inte att bilen stannar. Om du vill se dessa objekt i körningsvisualiseringen trycker du på Reglage > Autopilot > Förhandsvisualisering av fullständig självkörningsförmåga.

Förbättrad körningsvisualisering
Model S
Model 3
Model X
MCU 2
HW 2 or Higher
Not HW 3
Available Worldwide

Lane Change Confirmation: Off Navigate on AutoPilot Körningsvisualiseringen visar nu trafikkoner. Om en trafikkon identifieras och Navigering med autopilot är aktiverad, kommer bilen att föreslå ett filbyte (eller försöka att byta fil om KRÄV ATT FILBYTEN BEKRÄFTAS är inställt på NEJ) för att undvika konerna. Du ansvarar naturligtvis för bilen och måste vara uppmärksam hela tiden.

Lane Change Confirmation: On Navigate on AutoPilot Körningsvisualiseringen visar nu trafikkoner. Om trafikkoner identifieras och navigering med autopilot är aktiverat kommer bilen att föreslå ett filbyte för att undvika konerna. Du ansvarar naturligtvis för bilen och måste vara uppmärksam hela tiden.

Without Navigate on AutoPilot Körningsvisualiseringen visar nu trafikkoner.

Bilkameraspelare
Model S
Model 3
Model X
Model Y
MCU 2 and HW 2.5+
Available Worldwide

Titta på sparade bilkameraklipp eller händelser i vaktläge direkt via pekskärmen med bilkameraspelaren. Starta den genom att trycka på bilkameraikonen i statusfältet och välja Starta spelare när bilen är i parkeringsläge. Om bilen är i körläge kommer ett klipp att sparas när du trycker på ikonen.

Om du vill visa sparade klipp och händelser som lagrats på usb-enheten kan du trycka på menyikonen överst till vänster i spelaren. Videoklippen ordnas efter plats, datum och miniatyr för enkel åtkomst. Tryck på flikarna Bilkamera eller Vaktläge för fler filteralternativ.

Välj ett klipp eller en händelse för att spela upp tillhörande video. Tryck på miniatyren märkt Fram, Bak, Vänster eller Höger om du vill spela upp en video från en viss kamera. Spela, pausa och bläddra med videoreglagen längst ned i spelaren. Tryck på papperskorgen längst ned till höger i videospelaren om du vill ta bort en video.

Förbättringar av prestanda och Launch Mode
Model S
Model X
Raven Drive Unit
Performance
Available Worldwide

Launch Mode har vidareutvecklats med förbättringar i drivlinan som ökar accelerationen och upprepbarheten. För att förbättra dragkraften intar adaptiv fjädring en ”gepardställning” (framaxeln sänks) och justerar dämpningen.

Without Ludicrous Mode Aktivera Insane+-acceleration när du vill starta Launch Mode genom att trycka på Reglage > Körning > Acceleration > Insane+ och följa instruktionerna som visas när du trycker på länken Använda Launch Mode.

Ludicrous Mode Aktivera Ludicrous+-acceleration när du vill starta Launch Mode genom att trycka på Reglage > Körning > Acceleration > Ludicrous+ och följa instruktionerna som visas när du trycker på länken Använda Launch Mode.

Supercharger-laddplatser ur funktion
Model S
Model 3
Model Y
Model X
Available Worldwide

Supercharger-stationer visar nu antalet laddplatser som är ur funktion. Tryck på supercharger-stationens kartnål när du vill se aktuell tillgänglighet.

Released on
1 maj, 2020

View the upcoming release, 2020.40.8.11

Sitemap

Sponsors

Find out how to become a sponsor and have your site listed here.

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.