Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2019.36.2.1

Versionsnoteringar

Official
Smart Summon (beta)
Model S
Model 3
Model X
Smart Summon
Available only in Australien, Nya Zeeland, Taiwan

Smart Summon gör så att din bil kan köra fram till dig (med GPS:en i din mobil som måldestination) eller en annan plats du valt, manövrera runt och stanna framför föremål vid behov. Precis som fjärrparkering är Smart Summon endast avsedd för användning på privata parkeringsplatser och uppfarter. Du ansvarar fortfarande för din bil och måste hela tiden övervaka den och dess omgivningar så långt du kan se eftersom den kanske inte kan identifiera alla hinder. Var speciellt försiktig i närheten av människor, cyklister och bilar som rör sig.

Du kommer åt funktionen i Teslas mobilapp genom att trycka på Fjärrparkering och sedan på ikonen för Smart Summon. Aktivera Smart Summon genom att hålla KOM TILL MIG-knappen intryckt. Du kan även trycka på målikonen, välja önskad måldestination på kartan och sedan hålla KÖR TILL MÅL-knappen intryckt. Du kan när som helst få bilen att stanna genom att släppa knappen.

Obs! För Smart Summon krävs den senaste versionen av Teslas mobilapp (3.10.0 eller senare). Se ägarhandboken för mer information om den här funktionen.

Fjärrparkering med fjärrnyckel
Model S
Model 3
Model X
Summon
Available only in Australien, Nya Zeeland

Du kan förflytta bilen till och från en parkeringsplats med en parad fjärrnyckel utan att befinna dig i bilen. Initiera fjärrparkering genom att stå inom 3 meter (10 fot) från den parkerade bilen och hålla ned den övre mittknappen på fjärrnyckeln tills varningsblinkersen blinkar kontinuerligt. Tryck på knappen för det främre eller bakre bagageutrymmet på fjärrnyckeln för att förflytta bilen framåt respektive bakåt.

Obs! I syfte att använda fjärrparkering med fjärrnyckeln måste Kräv ihållande tryckning vara inställt på NEJ under Reglage > Autopilot > Anpassa fjärrparkering.

Förbättrad körningsvisualisering
Model S
Model 3
Model X
HW 3
Available Worldwide

Lane Change Confirmation: Off Körningsvisualiseringen visar nu trafikkoner. Om en trafikkon identifieras och Navigering med autopilot är aktiverad (total självkörningsförmåga krävs) kommer bilen att föreslå ett filbyte (eller försöka att byta fil om KRÄV ATT FILBYTEN BEKRÄFTAS är inställt på NEJ) för att undvika konerna. Du ansvarar naturligtvis för bilen och måste vara uppmärksam hela tiden.

Lane Change Confirmation: On Körningsvisualiseringen visar nu trafikkoner. Om en trafikkon identifieras och Navigering med autopilot är aktiverad (total självkörningsförmåga krävs) kommer bilen att föreslå ett filbyte för att undvika konerna. Du ansvarar naturligtvis för bilen och måste vara uppmärksam hela tiden.

Stoppläge
Model 3
Available Worldwide

Utöver inställningarna Krypkörning och Frirull (bilens tidigare beteende om Krypkörning var inaktiverad) finns det nu en ny stopplägesinställning som kallas PARKERA. När inställningen PARKERA är vald fortsätter bilen att använda regenerativ bromsning när hastigheten sänks och bromshållning aktiveras när bilen stannar helt. Inställningen PARKERA maximerar räckvidden och minskar slitaget på bromsarna eftersom regenerativ bromsning fortsätter att vara aktiv i hastigheter under cirka 8 km/h (5 mph). Se ägarhandboken för mer information.

Om du vill ändra stopplägesinställningen trycker du på Reglage > Körning > Stoppläge när bilen är i parkeringsläge.

Stoppläge
Model S
Model X
Raven Drive Unit
Available Worldwide

Utöver inställningarna Krypkörning och Frirull (bilens tidigare beteende om Krypkörning var inaktiverad) finns det nu en ny stopplägesinställning som kallas PARKERA. När inställningen PARKERA är vald fortsätter bilen att använda regenerativ bromsning när hastigheten sänks och bromshållning aktiveras när bilen stannar helt. Inställningen PARKERA maximerar räckvidden och minskar slitaget på bromsarna eftersom regenerativ bromsning fortsätter att vara aktiv i hastigheter under cirka 8 km/h (5 mph). Se ägarhandboken för mer information.

Om du vill ändra stopplägesinställningen trycker du på Reglage > Körning > Stoppläge när bilen är i parkeringsläge.

Schemalagd avresa
Model S
Model 3
Model X
Available Worldwide

Med Schemalagd avresa är det nu enklare att se till att bilen är behaglig och klar att köra. Anslut bilen på en plats (t.ex. hemma) och välj en tid när du vill att bilen ska vara redo att köras. När du har angett tid kommer laddningen att schemaläggas så att den slutförs innan elpriserna stiger (06.00) för att minska elkostnaderna och säkerställa konstant regenerativ bromsning och prestanda. Klimatanläggningen startas också automatiskt så att kupén är behaglig vid den inställda avresetiden.

Gå till Laddning > Schemalägg när du vill aktivera Schemalagd avresa för den aktuella platsen. Välj sedan AVRESA och ange avresetid samt om du vill att Schemalagd avresa ska gälla HELA VECKAN eller bara VARDAGAR. Om du väljer HELA VECKAN kan du även välja ”Förkonditionera bara kupén på vardagar” genom att markera kryssrutan.

Obs! Bilen förkonditioneras inte med Schemalagd avresa om den återstående batterinivån är under 20 %. Den här funktionen är en vidareutveckling som ersätter den tidigare inställningen Smart förkonditionering.

Ökad effekt
Model 3
Available Worldwide

Bilens effekt har ökat med cirka 5 % vilket förbättrar accelerationen och prestandan.

Ökad effekt
Model S
Model X
Not Performance
Raven Drive Unit
Available Worldwide

Bilens effekt har ökat med cirka 3 % vilket förbättrar accelerationen och prestandan.

Acceleration i Ludicrous-läge
Model S
Model X
Ludicrous Mode
Raven Drive Unit
Available Worldwide

Accelerationen i Ludicrous-läge har förbättrats genom att motorn fram har justerats för att ge mer effekt och optimera momentfördelningen när Launch Mode används.

Aktivera Ludicrous-läge genom att trycka på Reglage > Körning > Acceleration > Ludicrous. Mer information om Launch Mode finns i ägarhandboken.

Automatisk navigering
Model S
Model 3
Model X
Available Worldwide

Med Automatisk navigering startas en rutt till en trolig destination när du stiger in i bilen. Automatisk navigering vägleder dig till platser som är kopplade till kommande kalenderhändelser, till arbetet när du lämnar hemmet på morgonen (måndag till fredag) och till hemmet när du lämnar arbetet på eftermiddagen eller kvällen (måndag till fredag).

Tryck på Reglage > Navigering > Automatisk navigering när du vill justera Automatisk navigering. Du ställer in adresser till arbetet och hemmet genom att trycka på Navigera och sedan på Hem eller Arbete. Ange en adress och tryck sedan på Spara.

Released on
8 november, 2019

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Additional Language Support

One of Tesla's brilliant moves was moving to a mostly touch interface and getting rid of countless physical switches an…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #001 - How to Quickly Wake Up Your Car in the App

It's downright amazing to control your Tesla from the Tesla app. What's not so amazing is having to wait for the car to…

Easter Eggs

Tesla The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

The name of the car is changed to "Life, the Universe, and Everything". In Douglas Adams' science fiction comedy The Hit…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Display Both % and Miles Remaining

There are people that like Coke vs Pepsi. Some wash their legs when they shower and some don't. Is the shoe pink or gray…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #001 - How to Quickly Wake Up Your Car in the App

It's downright amazing to control your Tesla from the Tesla app. What's not so amazing is having to wait for the car to…

Easter Eggs

Tesla Model X Light Show and Trans-Siberian Orchestra

A holiday light show will initiate using the headlights, fog lights and turn signals. Wizards in Winter by the Trans-Sib…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.