Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Zapisz się (Zasubskrybuj) jeśli chesz być powiadamiany/a o nowych wersjach oprogramowania

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Zapisz się (Zasubskrybuj) jeśli chesz być powiadamiany/a o nowych wersjach oprogramowania

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Wersja 2020.36.10

Uwagi do wersji

Official
Wykrywanie świateł i znaku stop (Beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available in these countries…
Austria
Belgia
Bułgaria
Szwajcaria
Czechia
Niemcy
Dania
Estonia
Hiszpania
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Gibraltar
Grecja
Chorwacja
Węgry
Irlandia
Islandia
Włochy
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Monako
Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja
Szwecja
Słowenia
Słowacja
Turcja
Requires: FSD

Funkcja wykrywania świateł i znaku stop rozpoznaje i reaguje na sygnalizację świetlną i znaki stop – jeśli włączony jest tempomat uwzględniający sytuację drogową lub asystent kierowania, zwalnia ona samochód do jego zatrzymania. Funkcja zmniejszy prędkość samochodu przed każdym wykrytym światłem sygnalizacji drogowej, w tym światłem zielonym, pulsującym żółtym i przy wyłączonej sygnalizacji. Gdy samochód zbliża się do skrzyżowania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat z informacją o planowanym zmniejszeniu prędkości. Następnie pojazd zatrzyma się przed czerwoną linią widoczną na wizualizacji jazdy.

Model S & Model X Aby kontynuować jazdę za linię zatrzymania, należy raz pociągnąć dźwignię autopilota lub krótko nacisnąć pedał przyspieszenia w celu potwierdzenia, że dalsza jazda jest bezpieczna. Podobnie jak w przypadku wszystkich funkcji autopilota należy nieustannie zachowywać szczególną ostrożność i gotowość do natychmiastowego działania, włącznie z hamowaniem, ponieważ funkcja może nie zatrzymać samochodu przed wszystkimi znakami lub światłami. Funkcja będzie działać zachowawczo i początkowo często hamować, nie będzie również wykonywać manewrów skrętu na skrzyżowaniach. Z upływem czasu i napływem danych z naszej floty będzie ona działać coraz lepiej.

Model 3 & Model Y Aby kontynuować jazdę za linię zatrzymania, należy raz nacisnąć dźwignię zmiany biegów lub krótko nacisnąć pedał przyspieszenia w celu potwierdzenia, że dalsza jazda jest bezpieczna. Podobnie jak w przypadku wszystkich funkcji autopilota należy nieustannie zachowywać szczególną ostrożność i gotowość do natychmiastowego działania, włącznie z hamowaniem, ponieważ funkcja może nie zatrzymać samochodu przed wszystkimi znakami lub światłami. Funkcja będzie działać zachowawczo i początkowo często hamować, nie będzie również wykonywać manewrów skrętu na skrzyżowaniach. Z upływem czasu i napływem danych z naszej floty będzie ona działać coraz lepiej.

Aby ją włączyć, należy ustawić położenie postojowe i przejść do opcji Sterowanie > Autopilot > Wykrywanie świateł i znaku stop (Beta).

Uwaga: Włączenie tej funkcji może wymagać uprzedniej kalibracji kamery i pobrania najnowszej wersji map nawigacji przez Wi-Fi. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w instrukcji użytkownika.

Wykrywanie świateł i znaku stop (Beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available only in Australia, Nowa Zelandia
Requires: FSD

Uruchomienie funkcji Wykrywanie świateł i znaku stop nie wymaga już jednoznacznego potwierdzenia ze strony kierowcy poprzez pociągnięcie dźwigni Autopilota w celu kontynuowania jazdy prosto na skrzyżowaniu w przypadku zapalonego zielonego światła w sytuacji, gdy pojazd prowadzący znajduje się przed pojazdem kierowcy. Uwidoczniona w wizualizacji jazdy linia zatrzymania zmieni kolor na zielony, wskazując że samochód przejedzie przez skrzyżowanie.

Należy nieustannie zachowywać szczególną ostrożność i gotowość do natychmiastowego działania, włącznie z hamowaniem, ponieważ funkcja może nie zatrzymać samochodu przed wszystkimi znakami lub światłami. Funkcja ta nie podejmie próby skrętu na skrzyżowaniu, ale — z upływem czasu i napływem danych z naszej floty — będzie ona działać coraz lepiej.

Nawigacja z Autopilot (Beta) – opuść pas po wyprz.
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Navigate on AutoPilot
Available in these countries…
Australia
Kanada
Chiny
Nowa Zelandia
Stany Zjednoczone
Requires: EAP or FSD

Teraz, gdy włączona jest nawigacja z Autopilot, pojazd może pozostać na pasie do wyprzedzania. Ma to przypominać o powrocie na wolniejszy pas po zakończeniu wyprzedzania. Ustawienia preferencji dotyczących pasa do wyprzedzania zmienisz w: Sterowanie > Autopilot > Dostosuj nawigację z Autopilotem > OPUŚĆ PAS PO WYPZ.

Ostrzeżenie o znakach i światłach zatrzymania
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Light Warning
Available in these countries…
Austria
Belgia
Bułgaria
Szwajcaria
Czechia
Niemcy
Dania
Estonia
Hiszpania
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Gibraltar
Grecja
Chorwacja
Węgry
Irlandia
Islandia
Włochy
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Monako
Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja
Szwecja
Słowenia
Słowacja
Turcja
Requires: FSD

Gdy korzystasz z Asystenta kierowania, pojazd może czasami ostrzegać, jeśli wykryje, że możesz nie zatrzymać się na znaku stop lub czerwonym świetle. To nie zastępuje uwagi kierowcy i nie powoduje zatrzymania pojazdu.

Sygnał dźwięk. przy ziel. świetle sygn.
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available Worldwide
Requires: FSD

Gdy światło, przed którym stoisz, zmieni się na zielone, pojazd wygeneruje sygnał dźwiękowy. Jeśli stoisz za innym pojazdem, usłyszysz sygnał, gdy pojazd ten zacznie ruszać, chyba że włączony jest Tempomat uwzględniający sytuację drogową lub Asystent kierowania. Gdy funkcja wykrywania świateł i znaku stop jest włączona, pojazd poinformuje sygnałem dźwiękowym o możliwości potwierdzenia kontynuowania jazdy w przypadku zielonego światła. Aby włączyć, przejdź do Sterowanie > Autopilot > Sygnał dźwięk. przy ziel. świetle sygn.

Uwaga: Sygnał dźwiękowy służy tylko jako informacja. To kierowca ma obowiązek obserwować otoczenie i podejmować właściwe decyzje.

Ulepszenia wizualizacji jazdy
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
MCU 2
Available only in Japonia

W wizualizacji jazdy można teraz wyświetlać dodatkowe obiekty, takie jak czerwone światło i wybrane oznaczenia drogowe. Wizualizacja świateł zatrzymania nie zastępuje uwagi kierowcy i nie powoduje zatrzymania pojazdu. Aby wyświetlić te dodatkowe obiekty w wizualizacji jazdy, należy przejść do opcji Sterowanie > Autopilot > Podgląd wizualizacji jazdy w pełni autonomicznej.

Ostrzeżenie o znakach i światłach zatrzymania
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available only in Australia, Kanada, Nowa Zelandia

Gdy korzystasz z Asystenta kierowania, pojazd może czasami ostrzegać, jeśli wykryje, że możesz nie zatrzymać się na znaku stop lub czerwonym świetle. To nie zastępuje uwagi kierowcy i nie powoduje zatrzymania pojazdu.

Poprawa asystenta prędkości
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available in these countries…
Austria
Belgia
Bułgaria
Szwajcaria
Czechia
Niemcy
Dania
Estonia
Hiszpania
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Gibraltar
Grecja
Chorwacja
Węgry
Irlandia
Islandia
Włochy
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Monako
Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja
Szwecja
Słowenia
Słowacja
Turcja
Stany Zjednoczone

MCU 1 Asystent prędkości wykorzystuje teraz kamery pojazdu do wykrywania znaków ograniczeń prędkości, aby poprawić jakość danych o ograniczeniach na drogach lokalnych.

MCU 2 Asystent prędkości wykorzystuje teraz kamery pojazdu do wykrywania znaków ograniczeń prędkości, aby poprawić jakość danych o ograniczeniach na drogach lokalnych. Wykryte znaki ograniczenia prędkości będą wyświetlane w wizualizacji jazdy i wykorzystywane do ostrzeżeń o ograniczeniu prędkości.

Aby zmienić ustawienia asystenta prędkości przejdź do: Sterowanie > Autopilot > Ograniczenie prędkości.

Wizualizacja układu zawieszenia
Model S
Model X
Adaptive Air
Available Worldwide

Wizualizacja w czasie rzeczywistym pokazuje dynamiczne dostosowywanie przez układ zawieszenia tłumienia każdego koła do zmieniających się warunków na drodze. Teraz można ją wyświetlić po lewej lub prawej stronie deski rozdzielczej. Aby wyświetlić, przytrzymaj krótko odpowiedni przycisk przewijania na kierownicy, do momentu aż pojawią się odpowiednie opcje deski rozdzielczej. Przewiń menu do pozycji Zawieszenie.

Poprawa ustawiania prędkości tempomatu
Model 3
Model Y
TACC
Available Worldwide
Requires: AP, EAP or FSD

Aby szybko ustawić aktualną prędkość w tempomacie uwzględniającym sytuację drogową lub w asystencie kierowania, dotknij prędkościomierza. Możesz też dotknąć znaku z ograniczeniem prędkości, aby ustawić prędkość z ograniczenia.

System ostrzegania pieszych
Model S
Model X
Pedestrian Warning
MCU 2
Available only in Chiny, Taiwan

Z uwagi na przepisy dźwięk ostrzegania pieszych został zaktualizowany.

Released on
10 wrzesień, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Cross traffic warning

Warning when cross traffic or pedestrians when backing up. Back up camera field of view is too narrow to see approaching…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Zapisz się (Zasubskrybuj) jeśli chesz być powiadamiany/a o nowych wersjach oprogramowania

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #002 - How to Adjust the Maximum Height the Trunk Opens

Did you know that you can adjust the height the trunk opens? If you have a Tesla with a powered trunk you can adjust…

Easter Eggs

Tesla Back to the Future

All aspects of this easter egg occur within the mobile app. A pop-up message displays "Time Circuits Off" and "Be sure t…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Zapisz się (Zasubskrybuj) jeśli chesz być powiadamiany/a o nowych wersjach oprogramowania

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Distance Driven on Autopilot

It would be great if the odometer would display the distance driven on Autopilot. Not only would it be super cool, bragg…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #002 - How to Adjust the Maximum Height the Trunk Opens

Did you know that you can adjust the height the trunk opens? If you have a Tesla with a powered trunk you can adjust…

Easter Eggs

Tesla Santa Mode

If voice command "Ho Ho Ho" is used, Run Rudolph Run by Chuck Berry will play inside of the vehicle. If voice command "H…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Zapisz się (Zasubskrybuj) jeśli chesz być powiadamiany/a o nowych wersjach oprogramowania

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Zapisz się (Zasubskrybuj) jeśli chesz być powiadamiany/a o nowych wersjach oprogramowania

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.