Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Versjon 2020.24.6.1

Utgivelsesnotater

Official
Trafikklys- og stoppskiltassistent (Beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available only in USA
Requires: FSD

Model S & Model X Trafikklys- og stoppskiltassistenten er ikke lenger avhengig av at føreren drar i Autopilot-hendelen som en bekreftelse på at det er greit å kjøre videre på grønt lys, når det er et kjøretøy foran deg. Stopplinjen i kjørevisningen blir grønn for å vise at bilen kommer til å kjøre gjennom krysset.

Model 3 & Model Y Trafikklys- og stoppskiltassistenten er ikke lenger avhengig av at føreren skyver girvelgeren ned som en bekreftelse på at det er greit å kjøre videre på grønt lys, når det er et kjøretøy foran deg. Stopplinjen i kjørevisningen blir grønn for å vise at bilen kommer til å kjøre gjennom krysset.

Du må fortsatt følge med på trafikken og være klar til å gripe umiddelbart inn, inkludert å bremse da denne funksjonen ikke stopper for alle trafikkontroller. Funksjonen kommer ikke til å forsøke svinge gjennom et kryss, men med tiden, etter hvert som vi lærer mer fra flåten, vil funksjonen opptre mer naturlig.

Kjørelengde
Model S
Raven Drive Unit
Long Range Plus
Not Performance
Available only in Canada, USA

Kjørelengden er økt, slik at den mer nøyaktig gjenspeiler kapasiteten til batteriet.

Trafikklys- og stoppskiltassistent (Beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available only in Australia, Canada, New Zealand
Requires: FSD

Trafikklys- og stoppskiltassistenten er utformet til å gjenkjenne og reagere på trafikklys og stoppskilt og deretter senke farten til full stopp når du bruker Aktiv Cruise Control og Autostyring. Funksjonen vil senke farten for alle trafikklys den oppdager, deriblant grønt, blinkende og gult lys og avslått trafikklys. Når bilen nærmer seg et lyskryss, vil du få et varsel om at bilen kommer til å senke farten, deretter vil farten senkes og så stoppe helt ved den røde linjen som vises i kjørevisningen.

Model S & Model X For å kjøre forbi stopplinjen må du dra én gang i Autopilot-hendelen eller kort presse på gasspedalen for å bekrefte at det er trygt å kjøre videre. Alle Autopilot-funksjoner krever at du fortsetter å følge med på trafikken og være klar til å gripe umiddelbart inn, inkludert å bremse da denne funksjonen ikke stopper for alle trafikkontroller. Dette er en forsiktig funksjon og senker ofte farten først, og den vil ikke forsøke å kjøre gjennom kryss. Over tid, etter hvert som det kunstige nettverket lærer fra bilene, vil funksjonen operere mer naturlig.

Model 3 & Model Y For å kjøre forbi stopplinjen må du skyve ned girvelgeren én gang eller kort presse på gasspedalen for å bekrefte at det er trygt å kjøre videre. Alle Autopilot-funksjoner krever at du fortsetter å følge med på trafikken og være klar til å gripe umiddelbart inn, inkludert å bremse da denne funksjonen ikke stopper for alle trafikkontroller. Dette er en forsiktig funksjon og senker ofte farten først, og den vil ikke forsøke å kjøre gjennom kryss. Over tid, etter hvert som det kunstige nettverket lærer fra bilene, vil funksjonen operere mer naturlig.

For å aktivere setter du bilen i PARK og trykker på Kontroller > Autopilot > Trafikklys- og stoppskiltassistent (Beta).

Merk: Når denne funksjonen er aktivert, er maksimal tillatte hastighet ved bruk av Autostyring utenfor motorvei begrenset til fartsgrensen som gjelder på veien. Før denne funksjonen kan aktiveres, kan det hende kameraet må kalibreres, og nyeste versjon av kart for Navigasjon må lastes ned via Wi-Fi. Se i brukerhåndboken for ytterligere informasjon om denne funksjonen.

Forbedringer på kjørevisning
Model S
Model 3
Model X
Model Y
FSD
MCU 2
Available only in Kina
Requires: FSD

Kjørevisningen viser nå flere elementer, deriblant trafikklys, stoppskilt og noen få vegmerkinger. Visningen av stoppskilt og trafikklys er ingen erstatning for en oppmerksom sjåfør, og funksjonen vil ikke stoppe bilen. For å kunne se disse elementene i kjørevisningen, trykk på Kontroller > Autopilot > Forhåndsvisning av fullstendig selvkjøring.

Forbedringer på ryggekamera
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Side Repeaters
Available Worldwide

Du kan nå se video fra blinklyskameraene, slik at du får bedre oversikt rundt kjøretøyet.

Model 3 & Model Y Når ryggekameraet er synlig, kan du sveipe for å se feeden fra blinklyskameraene.

Model S & Model X Når bilen er i REVERS, kan du sveipe for å se feeden fra blinklyskameraene. Du kan også trykke på Applikasjonsstarteren > Kamera > Parkeringshjelpen og deretter sveipe eller trykke på pilen.

Forbedringer av superlader
Model S
Model X
100kW battery produced after 6/2020
Available in these countries…
Canada
Kina
Japan
Taiwan
USA

Bilen kan nå lade på V3-superladere med en toppeffekt på 225kW. Som vanlig vil bilen forvarme batteriet under kjøringen til en superlader, slik at batteriet lades raskere.

Forbedringer på visningsprogrammet for dashbordkamera
Model S
Model 3
Model X
Model Y
MCU 2 and HW 2.5+
Available Worldwide

For å gjøre det enklere å se gjennom videoer fra Sentry-mode har vi lagt til en rød prikk som viser tidspunktet Sentry-mode ble utløst. Når du spiller av en video fra Sentry-mode, vil visningsprogrammet for dashbordkameraet starte videoen rett før dette tidspunktet.

Superlading som betales per bruk
Model S
Model 3
Model X
Available only in Sør-Korea

Denne utgivelsen støtter superlading som betales per bruk Som vanlig finner du informasjon om ladestatusen ved å trykke på Applikasjonsstarteren > Lading.

Forbedringer av TuneIn
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available everywhere outside of Kina.

I denne oppdateringen har vi gjort TuneIn mer brukervennlig og gjort det enklere å finne og bla gjennom stasjoner og podkaster. Vi har også gjort det mulig å endre avspillingshastigheten av podkaster (up til 2x). Som vanlig bruker du TuneIn ved å trykke på medieikonet og deretter på TuneIn der du velger kilde.

Forbedringer på Walk-Away-dørlås
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Model 3 & Model Y Du kan nå deaktivere Walk-Away-dørlås når kjøretøyet er parkert hjemme. Trykk på Kontroller > Låser og deretter på «Ikke hjemme»

Model S & Model X Du kan nå deaktivere Walk-Away-dørlås når kjøretøyet er parkert hjemme. Trykk på Kontroller > Kjøretøy og deretter på «Utelat hjemme»

Merk: For å lagre en hjemmeadresse trykker du på Naviger > Hjemadresse.

Batterioppvarming underveis
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available in these countries…
Østerrike
Belgia
Bulgaria
Sveits
Kina
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spania
Finland
Frankrike
Storbritannia
Gibraltar
Hellas
Kroatia
Ungarn
Irland
Island
Italia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Latvia
Monaco
Nederland
Norge
Polen
Portugal
Romania
Russland
Sverige
Slovenia
Slovakia
Tyrkia

Kjøretøyet kommer nå til å forvarme batteriet under navigering til ladestasjoner fra tredjeparter i tillegg til superladere. Som vanlig finner du en liste over ladestasjoner fra tredjeparter ved å trykke på lynikonet nederst på berøringsskjermen.

Batterioppvarming underveis
Model S
Model 3
Model X
Model Y
California, USA
Available only in USA

Kjøretøyet kommer nå til å forvarme batteriet under navigering til ladestasjoner fra tredjeparter i tillegg til superladere. Som vanlig finner du en liste over ladestasjoner fra tredjeparter ved å trykke på lynikonet nederst på berøringsskjermen.

Ny språkstøtte
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Du har nå mulighet til å velge portugisisk. For å oppdatere språkinnstillingen trykker du Kontroller > Visning og velger det ønskede alternativet fra nedtrekksmenyen Språk.

Merk: Kjøretøyet må være i PARK for å endre språk.

Kupékamera
Model 3
Model Y
Cabin Camera
Available Worldwide

Hjelp Tesla til å utvikle stadig tryggere kjøretøy ved å dele kameradata fra kjøretøyet ditt. Denne oppdateringen lar deg aktivere kupékameraet, som befinner seg over bakspeilet. Hvis det er aktivert, vil Tesla automatisk lagre bilder og et kort videoklipp rett før en kollisjon eller sikkerhetshendelse. Disse klippene bruker ingeniørene til å utvikle sikkerhetsfunksjoner og gjøre forbedringer. Som vanlig kan du endre på innstillingene for deling av data ved å trykke på Kontroller > Sikkerhet > DELING AV DATA > Tillate analyser av kupèkameraet.

Merk: Bilder og videoklipp fra kupékameraet blir ikke knyttet til understellsnummeret til kjøretøyet ditt, slik at personvernet opprettholdes.

Released on
23 juni, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Birds-Eye View

A somewhat gimmicky, but sometimes helpful feature luxury cars have had for a few years now is “birds-eye view” park…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #001 - How to Quickly Wake Up Your Car in the App

It's downright amazing to control your Tesla from the Tesla app. What's not so amazing is having to wait for the car to…

Easter Eggs

James Bond - Lotus Esprit submarine

In the controls menu, under the suspension tab, the usual image of the Tesla is replaced by the submarine version of the…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Multiple Screen Layouts

This past week Tesla released a major software update that introduced an updated UI among other features. The UI is si…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #003 - Shortcut to Quickly Navigate to Home Destination

There are many shortcuts and swipes gestures in your Tesla to make common tasks a little more painless and quicker to e…

Easter Eggs

Tesla: Mario Kart's Rainbow Road / SNL

The on screen animation of your car's environment will change. The computer vision generated road that the car is drivin…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.