Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for at blive underrettet, når ny software frigives

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Abonner for at blive underrettet, når ny software frigives

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2020.36.11

Udgivelses noter

Official
Trafiklys- og stopskiltkontrol (beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available in these countries…
Østrig
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrig
Storbritannien
Gibraltar
Grækenland
Kroatien
Ungarn
Irland
Island
Italien
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Letland
Monaco
Holland
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Rusland
Sverige
Slovenien
Slovakiet
Turkiet
Requires: FSD

Trafiklys- og stopskiltkontrol er beregnet til at registrere og reagere på trafiklys og stopskilte og sætte bilens hastighed ned for at stoppe, når du bruger den adaptive fartpilot eller autostyring. Denne funktion sætter bilens hastighed ned ved alle registrerede trafiklys, også grønt lys, blinkende lys og slukkede lys. Når bilen nærmer sig et kryds, angiver den intentionen om at sætte hastigheden ned i form af en meddelelse, sætter farten ned og stopper ved den røde linje i kørevisualiseringen.

Model S & Model X For at fortsætte over stoplinjen skal du trække i autopilotarmen en enkelt gang eller træde kortvarigt på speederen for at bekræfte, at det er sikkert at fortsætte. Som det er tilfældet ved alle autopilotfunktioner, skal du hele tiden være opmærksom, klar til at skride til handling øjeblikkeligt og evt. bremse, da denne funktion muligvis ikke stopper for alle trafiksignaler. Denne funktion er forsigtig, sætter ofte farten ned i starten og forsøger ikke at dreje i kryds. Efterhånden som vi lærer af flåden, kommer denne funktion til at fungere mere naturligt.

Model 3 & Model Y For at fortsætte over stoplinjen skal du skubbe gearstangen ned en enkelt gang eller træde kortvarigt på speederen for at bekræfte, at det er sikkert at fortsætte. Som det er tilfældet ved alle autopilotfunktioner, skal du hele tiden være opmærksom, klar til at skride til handling øjeblikkeligt og evt. bremse, da denne funktion muligvis ikke stopper for alle trafiksignaler. Denne funktion er forsigtig, sætter ofte farten ned i starten og forsøger ikke at dreje i kryds. Efterhånden som vi lærer af flåden, kommer denne funktion til at fungere mere naturligt.

Du aktiverer ved at sætte bilen i PARKERING og trykke på Betjeningselementer > Autopilot > Trafiklys- og stopskiltkontrol (beta).

Bemærk: Før denne funktion kan aktiveres, skal kameraet muligvis kalibreres, og den seneste version af navigationskortene skal downloades via Wi-Fi. Se instruktionsbogen for at få flere oplysninger om denne funktion.

Trafiklys- og stopskiltkontrol (beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available only in Australien, New Zealand
Requires: FSD

Funktionen Trafiklys- og stopskiltkontrol kræver ikke længere, at føreren udtrykkeligt bekræfter ved at trække i autopilotarmen for at fortsætte ved grønt lys, når der er et køretøj foran. Stoplinjen i kørevisualiseringen bliver nu grøn som angivelse af, at bilen fortsætter gennem et vejkryds.

Du skal stadig være opmærksom og være klar til straks at skride til handling og evt. bremse, da denne funktion muligvis ikke stopper for alle trafiksignaler. Denne funktion forsøger ikke at dreje i vejkryds, men efterhånden som vi lærer af flåden, kommer denne funktion til at fungere mere naturligt.

Naviger på autopilot (beta) - forlad overhalingsbane
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Navigate on AutoPilot
Available in these countries…
Australien
Canada
Kina
New Zealand
USA
Requires: EAP or FSD

Når Naviger på autopilot er aktiveret, kan din bil blive liggende i overhalingsbanen. Dette er en påmindelse om at forblive i en langsommere vognbane, når du ikke passerer andre køretøjer. Juster din overhalingsbaneindstilling ved at trykke på Betjeningselementer > Autopilot > TILPAS NAVIGER PÅ AUTOPILOT > FORLAD OVERHALINGSBANE.

Advarsel om stopskilt og rødt lys ved automatisk styring
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Light Warning
Available in these countries…
Østrig
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrig
Storbritannien
Gibraltar
Grækenland
Kroatien
Ungarn
Irland
Island
Italien
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Letland
Monaco
Holland
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Rusland
Sverige
Slovenien
Slovakiet
Turkiet
Requires: FSD

Din bil kan advare dig i visse situationer, hvis den registrerer, at du nærmer dig et stopskilt eller rødt lys, mens automatisk styring er aktiveret. Advarslen fritager ikke føreren fra sit ansvar for at være opmærksom og standser heller ikke bilen.

Lyd for grønt trafiklys
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available Worldwide
Requires: FSD

Der høres en lyd, når det trafiklys, du venter ved, bliver grønt. Hvis du venter bag et andet køretøj, høres lyden, når dette køretøj kører frem, medmindre adaptiv fartpilot eller automatisk styring er aktiv. Når Trafiklys- og stopskiltkontrol er aktiveret, høres en lyd, når du kan bekræfte fortsættelse gennem et grønt trafiklys. For at aktivere skal du trykke på Betjeningselementer > Autopilot > Lyd for grønt trafiklys.

Bemærk: Lyden er kun designet som en meddelelse. Det er førerens ansvar at holde øje med omgivelserne og træffe beslutninger på baggrund heraf.

Forbedringer af kørevisualisering
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
MCU 2
Available only in Japan

Kørevisualiseringen kan nu vise yderligere genstande som f.eks. rødt lys og visse vejmarkeringer. Visualisering af rødt lys er ikke en erstatning for en opmærksom fører og stopper ikke bilen. Tryk på Betjeningselementer > Autopilot > Full Self-Driving Visualization Preview for at se disse yderligere genstande.

Advarsel om stopskilt og rødt lys ved automatisk styring
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available only in Australien, Canada, New Zealand

Din bil kan advare dig i visse situationer, hvis den registrerer, at du nærmer dig et stopskilt eller rødt lys, mens automatisk styring er aktiveret. Advarslen fritager ikke føreren fra sit ansvar for at være opmærksom og standser heller ikke bilen.

Forbedringer af hastighedsassistent
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available in these countries…
Østrig
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrig
Storbritannien
Gibraltar
Grækenland
Kroatien
Ungarn
Irland
Island
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Letland
Monaco
Holland
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Rusland
Sverige
Slovenien
Slovakiet
Turkiet
USA

MCU 1 Hastighedsassistenten bruger nu din bils kameraer til at registrere hastighedstavler og forbedre nøjagtigheden af oplysningerne om hastighedsgrænser på lokale veje.

MCU 2 Hastighedsassistenten bruger nu din bils kameraer til at registrere hastighedstavler og forbedre nøjagtigheden af oplysningerne om hastighedsgrænser på lokale veje. De hastighedstavler, der registreres, vises i kørevisualiseringen, og bruges til at indstille den tilknyttede advarsel om hastighedsgrænse.

For at indstille hastighedsassistenten skal du som altid trykke på Betjeningselementer > Autopilot > Fartgrænse.

Visning af affjedring på instrumentpanel
Model S
Model X
Adaptive Air
Available Worldwide

Visualisering i realtid viser, hvordan affjedringssystemet dynamisk justerer hvert hjuls dæmpning for at tage højde for skiftende vejforhold. Dette kan nu vises på enten højre eller venstre side af instrumentpanelet. For at få vist visualiseringen skal du trykke kortvarigt på den relevante rulleknap på rattet, indtil de tilgængelige valgmuligheder vises på instrumentpanelet. Rul med rulleknappen for at vælge Affjedring.

Forbedringer af indstillet hastighed for fartpilot
Model 3
Model Y
TACC
Available Worldwide
Requires: AP, EAP or FSD

Indstil hastigheden for adaptiv fartpilot eller automatisk styring hurtigt til den aktuelle hastighed ved at trykke på speedometeret i gruppen. Du kan stadig trykke på hastighedstavlen for at indstille hastigheden til den aktuelle hastighedsgrænse.

Fodgængeradvarsel
Model S
Model X
Pedestrian Warning
MCU 2
Available only in Kina, Taiwan

Lyden for fodgængeradvarsel er blevet opdateret pga. lovkrav.

Released on
17 september, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.15.

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for at blive underrettet, når ny software frigives

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Abonner for at blive underrettet, når ny software frigives

Sponsors

Find out how to become a sponsor and have your site listed here.

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.15.

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for at blive underrettet, når ny software frigives

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Abonner for at blive underrettet, når ny software frigives

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.