Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Version 2020.24.6.2

Versionsnoteringar

Official
Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available only in USA
Requires: FSD

Model S & Model X Föraren behöver inte längre bekräfta att bilen ska köra förbi grönt ljus genom att dra i autopilotspaken om det finns ett fordon framför när trafikljus- och stoppskyltsassistans används. Stopplinjen i visualiseringen blir nu grön för att visa att bilen fortsätter genom en korsning.

Model 3 & Model Y Föraren behöver inte längre bekräfta att bilen ska köra förbi grönt ljus genom att trycka ned växelväljaren om det finns ett fordon framför när trafikljus- och stoppskyltsassistans används. Stopplinjen i visualiseringen blir nu grön för att visa att bilen fortsätter genom en korsning.

Fortsätt att vara uppmärksam och var beredd att ingripa, inklusive att bromsa, eftersom funktionen kanske inte stannar för alla trafikanvisningar. Funktionen försöker inte svänga i korsningar, men den kommer att fungera på ett naturligare sätt när vi har lärt oss mer via bilparken.

Räckviddsvisning
Model S
Raven Drive Unit
Long Range Plus
Not Performance
Available only in Kanada, USA

Bilen visar nu lite längre räckvidd som återspeglar batteriets kapacitet bättre.

Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available only in Australien, Kanada, Nya Zeeland
Requires: FSD

Trafikljus- och stoppskyltsassistans är utformad att identifiera trafikljus och stoppskyltar samt att reagera på dem genom att sakta ned och stanna bilen när trafikmedveten farthållare eller autostyrning är inkopplad. Bilen saktar ned för alla trafikljus som identifieras av funktionen, inklusive grönt och blinkande gult ljus samt släckta ljus. När bilen närmar sig en korsning aviserar bilen att den kommer att sakta ned. Sedan saktar den ned och stannar vid den röda linjen som visas i visualiseringen.

Model S & Model X Bekräfta att det är säkert att köra vidare över stopplinjen genom att dra i autopilotspaken en gång eller snabbt trycka på accelerationspedalen. I likhet med andra autopilotfunktioner måste du vara uppmärksam och beredd att ingripa, inkluderat att bromsa eftersom funktionen kanske inte stannar för alla trafikanvisningar. Funktionen tar i början det säkra före det osäkra. Det innebär att bilen kan sakta ned ofta och att den inte försöker svänga i korsningar. Funktionen kommer att fungera på ett naturligare sätt när vi har lärt oss mer via bilparken.

Model 3 & Model Y Bekräfta att det är säkert att köra vidare över stopplinjen genom att trycka ned växelväljaren en gång eller snabbt trycka på accelerationspedalen. I likhet med andra autopilotfunktioner måste du vara uppmärksam och beredd att ingripa, inkluderat att bromsa eftersom funktionen kanske inte stannar för alla trafikanvisningar. Funktionen tar i början det säkra före det osäkra. Det innebär att bilen kan sakta ned ofta och att den inte försöker svänga i korsningar. Funktionen kommer att fungera på ett naturligare sätt när vi har lärt oss mer via bilparken.

Du aktiverar funktionen genom att lägga i parkeringsläget och trycka på Reglage > Autopilot > Trafikljus- och stoppskyltsassistans (beta).

Obs: När funktionen är aktiverad och autostyrning används utanför motorvägar begränsas den inställda maxhastigheten till vägens hastighetsgräns. Innan den här funktionen kan aktiveras kanske kameran måste kalibreras och den senaste versionen av navigeringskartorna måste hämtas via wifi. Mer information om funktionen finns i ägarhandboken.

Förbättrad körningsvisualisering
Model S
Model 3
Model X
Model Y
FSD
MCU 2
Available only in Kina
Requires: FSD

Körningsvisualiseringen kan nu visa fler föremål som stopplysen, stoppskyltar och utvalda vägmarkeringar. Visualiseringarna för stoppskyltar och stopplysen ersätter inte en uppmärksam förare och gör inte att bilen stannar. Om du vill se dessa objekt i körningsvisualiseringen trycker du på Reglage > Autopilot > Förhandsvisualisering av fullständig självkörningsförmåga.

Förbättringar av backkameran
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Side Repeaters
Available Worldwide

Du kan nu visa videoströmmar från extrakamerorna på sidorna för bättre sikt runt bilen.

Model 3 & Model Y När backkameran är synlig behöver du bara svepa för att visa videoströmmarna från extrakamerorna.

Model S & Model X När bilen är i backläge kan du svepa för att visa videoströmmarna från extrakamerorna. Eller tryck på knappen Startprogram för applikationer > Kamera > Parkeringsassistans och svep eller tryck på pilen.

Supercharger-förbättringar
Model S
Model X
100kW battery produced after 6/2020
Available in these countries…
Kanada
Kina
Japan
Taiwan
USA

Bilen kan nu laddas vid V3-superchargers med upp till 225 kW. Som vanligt när du navigerar till en supercharger kommer bilen att konditionera batteriet under körningen så att det kan laddas snabbare.

Förbättringar av bilkameran
Model S
Model 3
Model X
Model Y
MCU 2 and HW 2.5+
Available Worldwide

För att göra det enklare att visa videoklipp från vaktläget har vi lagt till en röd punkt i skrubbningsreglaget som visar när en vaktlägeshändelse aktiverades. När du spelar upp en video från vaktläget kommer bilkamerans visningsprogram att hoppa framåt och starta uppspelningen precis vid den punkten.

Supercharger-laddning med betalning per användning
Model S
Model 3
Model X
Available only in Sydkorea

Den här versionen har stöd för Supercharger-laddning med betalning per användning. Som vanligt kan du se laddningsstatus genom att trycka på Startprogram för applikationer > Laddning.

Förbättringar i TuneIn
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available everywhere outside of Kina.

I den här uppdateringen har vi gjort det lättare att använda och hitta TuneIn-stationer och poddar så att du kan bläddra bland innehåll på ett smidigt sätt. Vi har också lagt till en funktion för att justera uppspelningshastigheten för poddar (upp till 2×). Som vanligt trycker du på medieikonen och väljer TuneIn på medieväljaren när du vill använda TuneIn.

Förbättringar av automatisk låsning
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Model 3 & Model Y Du kan nu inaktivera automatisk låsning när bilen är parkerad hemma. Tryck på Reglage > Lås och välj Exkludera hemma.

Model S & Model X Du kan nu inaktivera automatisk låsning när bilen är parkerad hemma. Tryck på Reglage > Fordon och välj Exkludera hemma.

Obs: Du kan spara en hemplats genom att trycka på Navigera > Ange hem.

Batteriuppvärmning under färd
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available in these countries…
Österrike
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Kina
Czechia
Tyskland
Danmark
Estland
Spanien
Finland
Frankrike
Storbritannien
Gibraltar
Grekland
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Monaco
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Sverige
Slovenien
Slovakien
Turkiet

Batteriet i bilen förkonditioneras när du navigerar till superchargers eller snabbladdningsstationer från tredje part. Som vanligt kan du se en lista över laddningsplatser från tredje part genom att trycka på blixtikonen längst ned på pekskärmen.

Batteriuppvärmning under färd
Model S
Model 3
Model X
Model Y
California, USA
Available only in USA

Batteriet i bilen förkonditioneras när du navigerar till superchargers eller snabbladdningsstationer från tredje part. Som vanligt kan du se en lista över laddningsplatser från tredje part genom att trycka på blixtikonen längst ned på pekskärmen.

Stöd för nytt språk
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Available Worldwide

Du kan nu välja portugisiska som språk. För att uppdatera dina språkinställningar trycker du på Reglage > Skärm och väljer önskat alternativ från listmenyn Språk.

Obs: Bilen måste vara i parkeringsläge för att ändra språk.

Kupékamera
Model 3
Model Y
Cabin Camera
Available Worldwide

Hjälp Tesla att utveckla säkrare bilar i framtiden genom att dela kameradata från bilen. Med den här uppdateringen kan du aktivera den inbyggda kupékameran ovanför backspegeln. När den är aktiverad kommer bilder att tas och ett kort videoklipp att spelas in automatiskt strax före en kollision eller säkerhetshändelse vilket hjälper Teslas ingenjörer att utveckla säkerhetsfunktioner och förbättringar. Som vanligt kan du justera inställningarna för datadelning genom att trycka på Reglage > Säkerhet > DATADELNING > Tillåt analyser med kupékamera.

Obs: Bilder och videoklipp från kupékameran associeras inte med bilens VIN för att skydda din integritet.

Released on
1 juli, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Prevent Hitting Cyclists

When in park, all the rear cameras would look for cyclists (or cars) coming up from behind and show some kind of alert s…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #001 - How to Quickly Wake Up Your Car in the App

It's downright amazing to control your Tesla from the Tesla app. What's not so amazing is having to wait for the car to…

Easter Eggs

Tesla Model 3 Team Photo and Silhouette

The user interface of Tesla vehicles includes an "About Your Tesla" menu which is accessed by tapping on the Tesla "T" i…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Blind spot cameras

Since side cameras are available, when the signal light is turned on, a split screen of the blind spot in the same direc…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #002 - How to Adjust the Maximum Height the Trunk Opens

Did you know that you can adjust the height the trunk opens? If you have a Tesla with a powered trunk you can adjust…

Easter Eggs

Tesla Model X Light Show and Trans-Siberian Orchestra

A holiday light show will initiate using the headlights, fog lights and turn signals. Wizards in Winter by the Trans-Sib…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Prenumerera för att få meddelande när ny mjukvara släpps

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.