Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Versjon 2020.20.17

Utgivelsesnotater

Official
Trafikklys- og stoppskiltassistent (Beta)
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Stop Control / HW 3
Available only in Australia, Canada, New Zealand
Requires: FSD

Trafikklys- og stoppskiltassistenten er utformet til å gjenkjenne og reagere på trafikklys og stoppskilt og deretter senke farten til full stopp når du bruker Aktiv Cruise Control og Autostyring. Funksjonen vil senke farten for alle trafikklys den oppdager, deriblant grønt, blinkende og gult lys og avslått trafikklys. Når bilen nærmer seg et lyskryss, vil du få et varsel om at bilen kommer til å senke farten, deretter vil farten senkes og så stoppe helt ved den røde linjen som vises i kjørevisningen.

Model S & Model X For å kjøre forbi stopplinjen må du dra én gang i Autopilot-hendelen eller kort presse på gasspedalen for å bekrefte at det er trygt å kjøre videre. Alle Autopilot-funksjoner krever at du fortsetter å følge med på trafikken og være klar til å gripe umiddelbart inn, inkludert å bremse da denne funksjonen ikke stopper for alle trafikkontroller. Dette er en forsiktig funksjon og senker ofte farten først, og den vil ikke forsøke å kjøre gjennom kryss. Over tid, etter hvert som det kunstige nettverket lærer fra bilene, vil funksjonen operere mer naturlig.

Model 3 & Model Y For å kjøre forbi stopplinjen må du skyve ned girvelgeren én gang eller kort presse på gasspedalen for å bekrefte at det er trygt å kjøre videre. Alle Autopilot-funksjoner krever at du fortsetter å følge med på trafikken og være klar til å gripe umiddelbart inn, inkludert å bremse da denne funksjonen ikke stopper for alle trafikkontroller. Dette er en forsiktig funksjon og senker ofte farten først, og den vil ikke forsøke å kjøre gjennom kryss. Over tid, etter hvert som det kunstige nettverket lærer fra bilene, vil funksjonen operere mer naturlig.

For å aktivere setter du bilen i PARK og trykker på Kontroller > Autopilot > Trafikklys- og stoppskiltassistent (Beta).

Merk: Når denne funksjonen er aktivert, er maksimal tillatte hastighet ved bruk av Autostyring utenfor motorvei begrenset til fartsgrensen som gjelder på veien. Før denne funksjonen kan aktiveres, kan det hende kameraet må kalibreres, og nyeste versjon av kart for Navigasjon må lastes ned via Wi-Fi. Se i brukerhåndboken for ytterligere informasjon om denne funksjonen.

Oppdatering av GPS
Model S
Model 3
Model X
Model Y
HW 3
Available Worldwide

Vi har oppdatert bilens GPS og forbedret stabiliteten og sporingsfunksjonen. Rett etter oppdateringen må GPS-en gjennom en midlertidig rekalibrering. Det kan føre til noen minutters forsinkelse når det gjelder visningen av bilens plassering på kartet.

Fallout Shelter
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Arcade
MCU 2
Available everywhere outside of Kina.

I Fallout Shelter har du styringen over et toppmoderne underjordisk hvelv fra Vault-Tec. Bygg det perfekte velvet, sørg for at beboerne er glade, og beskytt dem mot farene fra ødemarken.

For å åpne Fallout Shelter må du trykke på Underholdning under Applikasjonsstarter, deretter Arcade > Fallout Shelter.

Forbedringer på kinomodus
Model S
Model 3
Model X
Model Y
Theater
Available Worldwide

Denne oppdateringen gjør at du kan bruke knappene på rattet til å spille av, sette på pause og gå til neste video når du er i kinomodus. Som vanlig er kinomodusen bare tilgjengelig når bilen står i PARK.

Forbedringer på TRAX
Model S
Model 3
Model X
Model Y
MCU 2
Available Worldwide

Vi har lag til en rullevisning av pianospillingen, slik at du kan redigere og finjustere notene i et spor. Nå kan du trykke i visningen for å lage en note, og for å flytte eller endre størrelsen på en note drar du i halen. Trykk og hold inne en note for å slette den. For å spille av en lyd trenger du bare å trykke og holde inne og flytte notene.

Når du trykker på opptaksknappen vil du i tillegg høre en metronom, slik at det blir enklere å spille inn i ønsket tempo.

Released on
2 juli, 2020

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Distance Driven on Autopilot

It would be great if the odometer would display the distance driven on Autopilot. Not only would it be super cool, bragg…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Tip of the Day

Tip #004 - Charge Port has an Open/Release Button

Behind the charge port door on newer Model X and Model S cars, opposite the hinge, there is a button you might not ha…

Easter Eggs

Tesla Monty Python

The Foot of Cupid will immediately drop down the length of the screen, pushing the "About your Tesla" menu out of the wa…

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Although we share official Tesla release notes, we are not affiliated with Tesla Motors. We are Tesla fans and supporters.

Upcoming Release

View the release notes for the upcoming version 2021.4.11.

New Feature

Prevent Hitting Cyclists

When in park, all the rear cameras would look for cyclists (or cars) coming up from behind and show some kind of alert s…

Confirmed by Elon

Take a look at features that Elon Musk has said will be coming soon.

Tip of the Day

Tip #004 - Charge Port has an Open/Release Button

Behind the charge port door on newer Model X and Model S cars, opposite the hinge, there is a button you might not ha…

Easter Eggs

Tesla: Mario Kart's Rainbow Road / SNL

The on screen animation of your car's environment will change. The computer vision generated road that the car is drivin…

Days Until Next Release

0

We expect version 2021.8 to be released imminently.

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

All Updates

View features included in previous Tesla software updates.

Future v11 Release

With the v11 release almost upon us, we take a look back at previous major releases.

Subscribe

Abonner for å bli varslet når ny programvare er lansert.

Appearance

Set the site's appearance to light or dark mode.